•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding Klinisch Farmacoloog

Print 

​​​​​​​​​​​​​De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is een gecertificeerd instituut voor de opleiding van klinisch farmacologen.​

Algemene informatie​

De opleiding tot klinisch farmacoloog is bedoeld om wetenschappelijk geschoolde werknemers met een medische of (bio)farmaceutische achtergrond extra farmacologische verdieping te bieden op het gebied van geneesmiddelonderzoek en specialistische farmacotherapie en toepassing van geneesmiddelen in de patiëntenzorg. Na afloop van de opleiding heeft de gecertificeerd klinisch farmacoloog kennis van de specialistische farmacologie (zowel farmacokinetiek als farmacodynamiek), specifieke deskundigheid op één of meerdere farmacotherapeutische deelgebieden, bijwerkingen, interacties en intoxicaties en van klinisch geneesmiddelen onderzoek.

Op grond van de speciale deskundigheid kan de klinisch farmacoloog als adviseur worden gevraagd bij onderzoeken waar geneesmiddelen worden toegepast. De klinisch farmacoloog kan ook participeren in de Medisch Ethische Toetsingscommissies (de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen schrijft voor dat de METc een klinisch farmacoloog in hun midden moet hebben). Tevens kan de klinisch farmacoloog geconsulteerd worden bij en adviezen geven bij klinisch farmacologische/farmacotherapeutische vragen of problemen in de patiëntenzorg.

Voor nadere informatie over Klinische Farmacologie en de opleiding in het algemeen zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.

Opleidingsprogramma Groningen​

Opleiders: prof. dr. D. de Zeeuw en prof. dr. J.G.W. Kosterink

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is bevoegd om, tezamen met de beide in Groningen gevestigde CRO’s (i.e. PRA en QPS), de opleiding tot klinisch farmacoloog te verzorgen voor wetenschappelijk geschoolde werknemers met een (bio)medische of (bio)farmaceutische achtergrond. De bevoegdheid om ook internisten op te leiden voor NIV-certificering Klinische Farmacologie is momenteel in bespreking.​

De informatie over onze  opleiding vindt u in het document
Opleidingsprogramma Groningen Klinische Farmacologie versie 8-3-2019”.

Voor het indienen van een opleidingsaanvraag leest u de instructies in het document “Instructie Aanvraag Opleiding Klinische Farmacologie Groningen”.

Het opleidingsprogramma stelt u zelf samen uit verplichte en keuze onderdelen/modules. Daartoe vult u de volgende formulieren in:

U vult bij NAAM uw naam in, en bij DATUM de datum van insturen naar de lokale opleidingscommissie.

De aanvraag wordt beoordeeld door de l​okale (Groningen) opleidingscommissie en na goedkeuring ingediend ter beoordeling bij de Nederlandse Vereniging Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB).

Na centrale landelijke goedkeuring kan het opleidingsprogramma gestart worden. De opleiding neemt in tijd uitgedrukt 1 jaar in beslag (circa 1700 uur) maar de doorlooptijd is afhankelijk van de tijd die er aan besteed kan worden, en is gemiddeld ongeveer twee jaar. De opleiding is onbezoldigd en wordt gewoonlijk gedaan vanuit/naast een aanstelling in een geneesmiddel-gerelateerde werksituatie. Wilt u meer informatie over de opleiding en hoe u zich kunt opgeven, of wilt u uw aanvraag insturen? Neem dan via e-mail contact op met: Contact


Bijgewerkt septe​mber ​2021

Contact  

Prof. dr. D. de Zeeuw,
tel. (050) 361 78 85
Prof. dr. J.G.W. Kosterink,
tel. (050) 361 40 71

 
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram