Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UCP Symposium 2019: Op het snijvlak van psychiatrie en somatiek

Datum: 07 februari 2019
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Symposium/congres
Algemeen

Lichaam en geest vormen een niet te scheiden eenheid. Als GGZ-professionals benadrukken we maar al te graag dat somatisch zieke patiënten met een holistische bril bekeken moeten worden. Hoewel dit voor psychiatrisch zieke patiënten evengoed geldt, horen we in de GGZ vaak zeggen: ‘Somatiek is niet zo mijn ding, al is het wel een dingetje’.

Het UCP-symposium 2019 is dé gelegenheid om uw kennis over somatische ziekte en haar interactie met psychiatrische stoornissen te versterken.

Doelgroep

Psychiaters, huisartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, aios en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

Programma

Programma

Het plenaire ochtendprogramma trapt af met de organisatie en resultaten van gecombineerde psychiatrisch-somatische zorg. Psychiater en promovendus Maarten van Schijndel onderbouwt de noodzaak en meerwaarde van medisch-psychiatrische units en psychiater Esther Knijff van de Psychiatrie-Obstetrie Polikliniek (POP) gaat in op de organisatie van POP’s en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die dat heeft opgeleverd.
Professor Richard Oude Voshaar, ouderenpsychiater, bespreekt de relevantie van lichamelijke veroudering voor ons vak. Professor Peter van Harten, gespecialiseerd in bewegingsstoornissen als gevolg van psychofarmaca en Hans Mulder, apotheker, praten u bij over de diagnostiek, monitoring en behandeling van somatische gevolgen van psychofarmaca. In de middag heeft u de keuze om de voor u meest relevante lacunes bij te scholen in kleinschalige parallelsessies.
Daarna sluiten VICI-laureaten professor Andrea Evers en professor Jenny Slatman het symposium af. Andrea Evers, hoogleraar medische psychologie, gaat in op het placebo-effect in de geneeskunde en Jenny Slatman, filosoof, eindigt met een filosofische benadering van het lichaam in de geneeskunde. Beide presentaties zijn een must voor elke professional in de gezondheidszorg.

09.00 Ontvangst en registratie
09.30 Start plenair programma
12.30 Lunch
13.30 Parallelsessies (2 ronden)
15.50 Vervolg plenair programma
17.10 Afsluiting

Bekijk ook het uitgebreide programma en de inhoud van de parallelsessies.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG
Ontvangst: Fonteinpatio
Programma: Blauwe Zaal
(intern UMCG-adres: Winkelstraat 1)

Sprekers

Prof. dr. A.W.M. Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Universiteit Leiden
Prof. dr. R.T. Gansevoort, internist-nefroloog, UMCG
Dr. B.C.M. Haarman, psychiater, UMCG
Prof. dr. P. van Harten, psychiater, SymforaMeander Amersfoort
E. Knijff, psychiater, Erasmus MC Rotterdam
H. Mulder, ziekenhuisapotheker WZA/senior onderzoeker GGZ Drenthe/hoofdredacteur Psyfar
Dr. D.J. Mulder, internist vasculaire geneeskunde, UMCG
Prof. dr. R.C. Oude Voshaar, ouderenpsychiater, Universitair Centrum voor Psychiatrie, UMCG
A.H. van der Ploeg, psychiater, UMCG
M. Rensen, directeur CELEVT/oprichter & directeur Stichting STRAKX
M.A. van Schijndel, psychiater, Rijnstate Arnhem
Prof. dr. J. Slatman, hoogleraar Medical Humanities, Tilburg University
J.J. de Vries, neuroloog, UMCG

Geen van de sprekers heeft aanmerkelijk belang.

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door het ABAN (medisch specialisten en huisartsen) en het VSR.
Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij FGzPt (klinisch (neuro)psychologen).

Organisatie

Het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in samenwerking met het Wenckebach Instituut UMCG.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan dit symposium kost:
Categorie A € 195 ,- : artsen en psychologen
Categorie B € 100,- : AIOS, onderzoekers (niet geregistreerd als zorgverlener onder categorie A) en verpleegkundig specialisten
Categorie C € 150,- : alle andere (zorg)professionals

Deelname is gratis voor (N.B. vooraf aanmelden is wel noodzakelijk):
Categorie D: AIOS van het Consortium Psychiatrie Noord-Nederland
Categorie E: medewerkers (uitgezonderd psychiaters en psychologen) van het Universitair Centrum Psychiatrie

U kunt online (via IDEAL of credit card) betalen. UMCG-medewerkers kunnen ook via kostenplaats of persoonlijk budget betalen.

Inschrijving

De inschrijving voor dit symposium is gesloten, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van dit symposium? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Postgraduate School of Medicine 
(t) 050-3611402 (e) Contact 

Bekijk hier het uitgebreide programma.