Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Symposium PA!N

verplaatst congres van 20 maart 2020 i.v.m. het Coronavirus

Datum: 30 oktober 2020
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Symposium/congres
Algemeen

Let op: het programma van 30 oktober a.s. is het programma van het verplaatste congres dat oorspronkelijk op 20 maart jl. zou plaatsvinden, maar destijds is opgeschort in verband met het Coronavirus.

De Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) is in 2017 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van medische, para- en perimedische en verpleegkundige beroepsgroepen en patiënten. PA!N heeft als doel om de zorg voor patiënten met pijn te verbeteren door in te zetten op: beter onderwijs, kennisverspreiding, wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinaire samenwerking en beleid. PA!N is een chapter van de European Federation of IASP Chapters (EFIC) en de International Association for the Study of Pain (IASP).

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Anesthesiologen-pijnbehandelaars, revalidatieartsen, kinderartsen, geriaters, neurologen, neurochirurgen, oncologen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verslavingsartsen, psychologen, AIOS vanuit genoemde doelgroepen, anesthesiemedewerkers verpleegkundigen, PA, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en overige belangstellende zorgprofessionals.

Programma

Programma

Het programma van 30 oktober a.s. is het programma van het verplaatste congres dat oorspronkelijk op 20 maart jl. zou plaatsvinden, maar destijds is opgeschort in verband met het Coronavirus.

Het congres bestaat uit plenaire en parallel sessies. Experts vanuit binnen- en buitenland zullen een handzaam overzicht geven van de huidige stand van zaken t.a.v. pijn en behandeling bij kinderen, volwassenen en ouderen.

Programma (onder voorbehoud)
09.00  Ontvangst en registratie
09.30  Opening
09.45  Start programma
12.30  Lunch
13.30  Vervolg programma
16.40  Afsluiting

Bekijk verder het uitgebreide programma. De opzet van het programma en de invulling van sprekers en onderwerpen is onder voorbehoud.

Locatie
UMCG
Ontvangst: Fonteinpatio
Programma: Blauwe Zaal en diverse lokalen
(intern UMCG-adres: Winkelstraat 1)

Sprekers

Prof. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC, Leiden
Drs. L.R. Beek, MSc, klinisch psycholoog / psychotherapeut, Prinses Maximacentrum voor Kinderoncologie, Utrecht
Dr. A. Bhaskar, MBBS, MSc, FFPMRCA, FFICM, FIPP, Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK
Dr. C. van den Bogert-Dekker, vakgroep Revalidatiegeneeskunde, Maastricht University
A.D. Bril-Huitema, pijnconsulent, Prinses Maximacentrum voor Kinderoncologie, Utrecht
Dr. B.A. Brouwer, neuroloog-pijnspecialist, Maastricht UMC+
B.F. van Buchem, BA MSc, fysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut, Noigroup Australasia, Praktijk Noorder Spaarne Haarlem
Prof. dr. C. Eccleston, Professor of Medical Psychology, Director, Centre for Pain Research, & Senior Editor Cochrane ‘Mental Health and Neuroscience’, The University of Bath, UK
Prof. dr. A.W.M. Evers, MSc, hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden
Drs. T. van Helmond, GZ psycholoog afdeling pijnbestrijding en afdeling pijnrevalidatie, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Dr. I. Huijnen, onderzoeker, vakgroep Revalidatiegeneeskunde Maastricht University / Adelante Hoensbroek
Drs. T.G. de Leeuw, anesthesioloog-pijnspecialist, afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Prof. dr. R.J. van Marum, klinisch geriater/klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis ’s-Hertogenbosch / Amsterdam UMC
Prof. dr. B. Morlion, anesthesioloog en medisch hoofd Algologisch Centrum, UZ Leuven, België
Prof. dr. M.F. Reneman, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMCG, Groningen
Dr. H.R. Schiphorst Preuper, revalidatiearts, UMCG, Groningen
Drs. I. Thomassen, voorzitter Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, Nijmegen
Prof. dr. K.C.P. Vissers, anesthesioloog, hoogleraar Pijn- en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
K. Wabeke, verpleegkundig pijnconsulent Alrijne Ziekenhuis, algemeen bestuurslid Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) namens V&VN Pijnverpleegkundigen

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door de NVAM met 8 punten, het ABAN, V&VN, NAPA, register FGzPt, VSR, KNGF (kwaliteitsdeel) met 5 punten; door het register Eerstelijnspsychologie NIP met 6 punten; door het ADAP (ergo- en oefentherapeuten) met 4,5 punten. Competentiegebieden zijn medisch handelen, samenwerken en kennis & wetenschap.

Er worden na afloop geen nascholingscertificaten uitgereikt. Op individueel verzoek wordt na afloop van de cursus een digitaal bewijs van deelname toegezonden.  

Organisatie

Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) in samenwerking met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

Congrescommissie
Rita Schiphorst Preuper, revalidatiearts, UMCG
Brigitte Brouwer, neuroloog, Maastricht UMC+
Kim Wabeke, pijnverpleegkundige, Alrijne ziekenhuis Leiden
Toon van Helmond, psycholoog, Sint Maartenskliniek Nijmegen
Ilona Thomassen, AB-lid PA!N, Nijmegen


Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan het congres kost:
€ 225,- voor medici en psychologen
€ 175,- voor paramedici, verpleegkundigen, AIOS en overige belangstellende zorgprofessionals
Inclusief koffie, thee, digitale reader en lunch.
U kunt online (via iDEAL) betalen.

Inschrijving

Het oorspronkelijke congres van 20 maart jl. is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 30 oktober 2020. Alle registraties voor het oorspronkelijk geplande congres van 20 maart jl. zijn meegenomen naar het congres op 30 oktober a.s. Deelnemers die zich hebben geregistreerd voor het congres op 20 maart jl., maar niet wensen deel te nemen aan het verplaatste congres op 30 oktober a.s., kunnen tot 1 augustus a.s. kosteloos annuleren, middels het sturen van een bericht per e-mail naar Contact.

De registratie voor het congres van 30 oktober a.s. is momenteel nog niet mogelijk.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.
Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat PAO
(t) 050-3611402 (e) Contact

De deadline voor het insturen van een abstract (1 februari jl.) is verstreken. Het insturen van een abstract is niet meer mogelijk. Medio februari ontvangen de inzenders van een abstract bericht over acceptatie van het abstract.

Bekijk ook het uitgebreide programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.