Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici

Datum: 16 t/m 17 september 2021
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In de cursus staat de samenwerking tussen cytologen en histologen centraal. Korte voordrachten worden steeds afgewisseld met goed gevulde practica, waarbij een optimale interactie tussen cursisten onderling en tussen cursisten en docenten wordt nagestreefd. U wordt vertrouwd gemaakt met de praktische diagnostiek van maligne en niet-maligne hematologische aandoeningen voor wat betreft het microscopisch onderzoek. Waar nodig wordt de rol van immunofenotypering, cytogenetica en additionele technieken belicht.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Internisten, hematologen, pathologen, kinderartsen, AIOS vanuit deze genoemde vakgebieden en klinisch chemici. De cursus is niet bedoeld voor analisten en klinisch chemici in opleiding, voor hen worden separaat cursussen georganiseerd.

Programma

Programma

Cursusdata
Meer informatie over de cursusdata volgt.

De opbouw van de cursus stelt u in de gelegenheid om naar wens één module of twee opeenvolgende modules te volgen. Van de cursisten wordt voor module 1 en 2 tenminste enige basiskennis van normale bloed- en beenmergmorfologie verwacht.

Module 1: Introductiecursus (digitaal)
Normale en reactieve beelden in bloed en beenmerg, inclusief histologie. 

Module 2: Basiscursus
Ziektebeelden die in de dagelijkse praktijk voorkomen, waaronder de meest voorkomende myeloproliferatieve neoplasmata en myelodysplastische syndromen, lymfatische maligniteiten en acute leukemieën. 

Meer informatie over het programma volgt.

Locatie
Wenckebach Skills Center UMCG

U kunt de auto parkeren in Parkeergarage Noord, bereikbaar via de Vrydemalaan (betaald parkeren). Van daaruit volgt u de bewegwijzering naar “Ingang UMCG”. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer raadpleeg dan www.9292.nl.

Voorbereiding

Als voorbereiding is – naast de vele atlassen die beschikbaar zijn op elk laboratorium - het programma HemoSurf een goede optie. Dit is een interactieve hematologie-atlas die meer dan 3000 foto's van bloed en beenmerguitstrijkjes omvat. Alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie hebben via de verenigingswebsite toegang tot dit programma. We hanteren tijdens de cursus de WHO2017-classificatie. U dient in het bezit te zijn van het WHO-boek ‘WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues’, versie 2017.

Sprekers

Dr. C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. dr. K. Hebeda, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Dr. M.V. Lukens, Laboratoriumgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A.B. Mulder, Laboratorium Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. M.J. Wondergem, Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam

Programmacommissie / Organisatiecommissie
Dr. C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A.B. Mulder, Laboratorium Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. C.W. Verver, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Universitair Medisch Centrum Groningen

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de Nederlandsche Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. 

U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

Organisatie

Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met de afdelingen Pathologie en Hematologie en het laboratoriumcentrum van het UMCG.

Kosten & inschrijving

Toelating

Van cursisten wordt voor module 1 en 2 tenminste enige basiskennis van normale bloed- en beenmergmorfologie verwacht.
De cursus is niet geschikt voor analisten en klinisch chemici in opleiding. Voor hen wordt een separate cursus georganiseerd.

Kosten

Deelname aan deze cursus kost:
€ 695,- voor module 1&2 (kosten onder voorbehoud)
€ 575,- voor module 1 (kosten onder voorbehoud)

Inclusief koffie/thee, lunch, diner en reader.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3612755 (e) Contact 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.