Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Basiscursus laparoscopie en laparoscopische cholecystectomie

Datum: 02 t/m 03 november 2020
Inschrijving: via Reservering
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Naar aanleiding van het rapport van de inspectie over de minimaal invasieve chirurgie hebben de NVEC en de WGE eisen opgesteld, waaraan de AIOS 'common trunk' en gynaecologie moeten voldoen voordat zij geautoriseerd zijn om onder supervisie laparoscopische ingrepen uit te voeren. Deze eisen omvatten onder andere het eigen maken van theoretische kennis en praktische vaardigheden op een endotrainer. Deze basiscursus laparoscopie voor AIOS 'common trunk' en gynaecologie traint zowel de theoretische als praktische aspecten om aan deze eisen te voldoen. De cursus bevat ook een theoretische toets.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Beginnende aois van de 'common trunk' van chirurgische specialismen en beginnende aios gynaecologie

Programma

Programma

Maandag 2 november 2020 (08.45-17.00 uur)
- Kennismaking
- Instaptoets (examen)
- Introductie in de laparoscopie
- Practicum: Cameratechniek
- Lunch
- Practicum: bimanueel werken
- Organisatie werkplek: Instrumentarium en technieken
- Practicum oefenbox: Cholangiografie
- Voordracht: Anatomie en complicaties, cholecystectomie of adnex operaties
- Practicum: Knippen, clippen, loops en endobag

Dinsdag 3 november 2020 (08.15/08.45-17.30 uur)
08.15 Aanvang herexamen (indien dag 1 niet geslaagd)
08.45 Ontvangst
- Voordracht: elektrochirurgie in de laparoscopie
- Koffiepauze
- Practicum oefenbox: Elektrochirurgie
- Lunch
- Voordracht: Cholecystectomie of adnex operaties
- Practicum: Cholecystectomie of adnex operaties
- Casuïstiek
- Evaluatie en uitreiking certificaat
- Einde van de cursus

Locatie
Meer informatie volgt.

Erkenning

U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

Organisatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in samenwerking met het Skillscenter UMCG en de Aesculab Academy/ B. Braun company.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze basiscursus kost € 895.- per persoon. Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het AIOS-budget. 

Inschrijving

Voor deze inschrijving maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar Contact. U ontvangt na afstemming een link om u in te schrijven. Deelname is aan een minimum (10) en maximum (14) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postacademisch Onderwijs
(t) 050 361 3558 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.