Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Aandachtsvelders Infectiepreventie voor ziekenhuizen

Datum: 03 maart 2020
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Wil jij als aandachtsvelder infectiepreventie sterker in je schoenen staan? In deze cursus leer je de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Onderwerpen als microbiologie, audits, Outbreakmanagement, resistentieproblematiek zoals MRSA en BRMO en het nemen van de juiste preventieve maatregelen komen uiteraard aan de orde. Daarnaast is er ook aandacht voor bijvoorbeeld communicatieskills: hoe kun je het beste communiceren met je collega’s? Hoe overtuig je hen van het nut van moeilijk uitvoerbaar beleid? En hoe ga je om met weerstand?

Doelgroep

Verpleegkundigen met aandachtsgebied infectiepreventie,hygiënekwaliteitsmedewerkers (HKM-er), aandachtsvelders infectiepreventie en contactpersonen infectiepreventie van algemene ziekenhuizen.

(Deze cursus is niet bedoeld voor link nurses van het UMCG. Voor hen wordt in het najaar van 2020 een cursus aangeboden.)

Doel

Na afloop van de cursus:
- fungeer je als een aanspreekpunt en rolmodel voor het infectiepreventiebeleid op de eigen afdeling en ben je communicatief vaardig
- instrueer/adviseer je en geef je voorlichting over hygiëne en infectiepreventie op de eigen afdeling
- ben je in staat om in samenwerking met de deskundige infectiepreventie het  infectiepreventiebeleid af te stemmen op de werkvloer en dit te implementeren
- herken je situaties die een mogelijk risico kunnen zijn voor het ontstaan en overbrengen van infecties en kun je deze interpreteren en waar nodig in overleg met anderen maatregelen nemen om het risico te verminderen

Programma

Programma

Lesdag 1 (3 maart - 09.00-16.45 uur)
Introductie
Besmettingsketen
Microbiologie
Laboratoriumdiagnostiek
Algemene en specifieke voorzorgsmaatregelen (theorie en praktijk/oefenen)

Lesdag 2  (16 maart - 09.00-16.45 uur)
Presenteren
Auditeren
Antibiotica en resistentieproblematiek
Communicatie: anderen overtuigen en beïnvloeden

Lesdag 3 (6 april - 09.00-16.45 uur)
Reiniging & desinfectie en opslag van medische hulpmiddelen
Outbreakmanagement
Implementeren

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V. Deelnemers die tijdens de driedaagse cursus aanwezig zijn geweest en na afloop hebben voldaan aan de drie verwerkingsopdrachten ontvangen 18 accreditatiepunten.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 485,- per persoon.

Inschrijving

Deelname is aan een minimum (12) en maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is mogelijk tot 10 februari 2020.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 70 13  (e) Contact

Inhoudelijke vragen:
Dhr. H. Stiekema
(t) 050 361 70 53 (e) Contact