Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het Wenckebach Instituut

Print 

Onze eigen rol in het partnerschap? Zorgen voor de middelen, waarbij doelmatigheid voorop staat: goede docenten en faciliteiten die een zelfstandige leerhouding mogelijk maken. En: een inspirerend curriculum, geënt op de ontwikkelingen in de samenleving en de zorg.
Duidelijkheid is onmisbaar om de student zelf de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces te laten nemen:

  • Duidelijkheid over wat er van de student verwacht wordt. 
  • Duidelijkheid over de voorbereiding. 
  • Duidelijkheid over de toetsing. 
  • Duidelijkheid over de organisatie van de lessen.

Pas als aan die voorwaarden is voldaan kan er sprake zijn van partnerschap. Wij zijn verantwoordelijk voor een curriculum dat duidelijkheid biedt en doelmatigheid nastreeft. Het curriculum helpt om verwachtingen af te stemmen en geeft richting aan activiteiten. Bovendien verbindt het studenten, docenten en werkveld. Het is gebaseerd op landelijke ontwikkelingen en regelingen binnen de gezondheidszorg en ontwikkelingen in maatschappij. Het curriculum is gericht op de professionele functie-uitoefening, nu en in de toekomst.

Onze uitgangspunten:

  • de werkplek structureel en planmatig een rol te geven in het onderwijs. En om die rol professioneel invulling te geven. Daartoe investeren we in deskundigheidsbevordering op het gebied van werkbegeleiding en praktijkbeoordeling. 
  • een solide en vruchtbare wisselwerking tussen opleiding en praktijk, bijvoorbeeld door structureel en regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de verschillende werkvelden.