Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De werkplek

Print 

Voor de collega’s in de praktijk, kortweg ‘de werkplek’, betekent het partnerschap dat zij de student een omgeving bieden die werkomgeving én leeromgeving is. Collega’s zijn niet alleen collega’s maar ook rolmodel, spiegel en sparringpartner.
De werkplek is in meerdere opzichten de belangrijkste leerplek voor studenten. Daar ziet de student wat belangrijk is, daar merkt de student hoe hij kan omgaan met moeilijke situaties. Kortom, de plek voor integratie van theorie en praktijk. Heldere leerdoelen, uitgesproken verwachtingen, open communicatie en concrete feedback zijn daarom erg belangrijk. Hiermee wordt bepaald in hoeverre het geleerde in het werk wordt toegepast. Een goede werkplek kent een heldere begeleidingsstructuur en biedt tijd voor feedback en beoordelingen. Natuurlijk heeft de opleiding daarbij ook een verantwoordelijkheid. De opleiding kan desgevraagd ondersteunen, souffleren en initiëren.