Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De docent

Print 

De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De docent maakt dat mogelijk door een  veilig en prettig leerklimaat te creëren en door zich als gesprekspartner en coach op te stellen.
Onze docenten zijn een bron van kennis en ervaring die gestoeld is op studie en actuele praktijkervaring. Zij helpen de student bij het formuleren van diens leerplan. Zij geven heldere feedback op de vorderingen en inspireren studenten door voorbeeldgedrag en door voortdurend de lesstof te vertalen naar de praktijk. Docenten stimuleren de student om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij staat de docent garant voor een veilige leersituatie en een persoonlijke aanpak. In het onderwijs stelt de docent de patiënt centraal. De patiënt is immers het middelpunt om wie de zorg georganiseerd wordt.