Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klinisch redeneren UMCG

Print 

Klinisch redeneren helpt je op gestructureerde wijze verpleegkundige gegevens te verzamelen en te ordenen. Om zo te komen tot een verpleegkundige diagnose en uiteindelijk de juiste vervolgstappen in het verpleegkundig proces.
Je kunt klinisch redeneren en de daaraan gekoppelde redeneerhulpen toepassen op verschillende momenten in de dagelijkse praktijk: rapportage, patiëntenbespreking of -overdracht, artsenvisite en multidisciplinair overleg.
Alle UMCG-verpleegkundigen volgden de afgelopen periode interne scholing Klinisch redeneren. Voor aandachtsvelders was er ook nog een aanvullend programma (train the trainer).

Naslag

Tijdens de training Klinisch redeneren leerde je klinische problemen systematisch te verwoorden, analyseren en een passende actie hierop te ondernemen. De zes stappen van het klinisch redeneren, volgens de methode van Bakker en Heycop ten Ham stonden hierin centraal. Wil je de theorie en de aangeleerde redeneerhulpen nog eens rustig nalezen? Je vindt ze in de elektronische leeromgeving.

Nog geen training gevolgd?

Voor UMCG-medewerkers die de training nog niet hebben kunnen volgen of nieuw in dienst komen gaan we de training op gezette tijden aanbieden. Zodra de planning rond is, informeren we de hoofdverpleegkundigen en lees je het op de website.