• Tekstgrootte

Klinisch redeneren UMCG

Print 

​Klinisch redeneren helpt je op gestructureerde wijze verpleegkundige gegevens te verzamelen en te ordenen. Om zo te komen tot een verpleegkundige diagnose en uiteindelijk de juiste vervolgstappen in het verpleegkundig proces.
Je kunt klinisch redeneren en de daaraan gekoppelde redeneerhulpen toepassen op verschillende momenten in de dagelijkse praktijk: rapportage, patiëntenbespreking of -overdracht, artsenvisite en multidisciplinair overleg.

Alle UMCG-verpleegkundigen volgen komend jaar de interne scholing Klinisch redeneren. Voor aandachtvelders is er ook nog een aanvullend programma (train the trainer).

Theorie en toepassing Klinisch redeneren

Tijdens de training Klinisch redeneren leer je klinische problemen systematisch te verwoorden, analyseren en een passende actie hierop te ondernemen. Je maakt hierbij gebruik van de zes stappen van het klinisch redeneren, volgens de methode van Bakker en Heycop ten Ham. Eigen observaties en interpretatie kun je koppelen aan de medische kennis. Je leert de verschillende redeneerhulpen en methodieken zoals de SBAR en de MEWS. De training bestaat uit:

  • theorie en voorbereidende opdrachten (digitaal)
  • toepassing van het geleerde tijdens de bijeenkomst

(training en oefening klinisch redeneren en de redeneerhulpen met behulp van casuïstiek).

Inschrijven en voorbereiden

Je kunt alleen deelnemen aan de training als je ingeschreven staat en de voorbereiding gedaan hebt. Hoe je dat doet? Je leest hier meer informatie.