Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Teachers as leaders

Het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap in het academisch onderwijs

Datum: 20 oktober 2020 t/m 18 mei 2021
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

In moderne curricula hebben docenten gedegen leiderschapsvaardigheden nodig om modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen ontwikkelen en te verzorgen en ook om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. In deze cursus ga je daarom aan de slag met het ontwikkelen en verbeteren van je vaardigheden op het gebied van onderwijskundig leiderschap. Je maakt kennis met toepasbare theorieën op het gebied van onderwijskundig leiderschap, die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Er is daarnaast veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers.

Voorbeelden van onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn ‘outputsturing', ‘groepsdynamiek’ en ‘verandermanagement’. De cursus richt zich op onderwijskundig leiderschap, maar de verworven kennis en vaardigheden zullen ook breder bruikbaar zijn.

Doelgroep

Alle docenten het academisch onderwijs die een zekere mate van verantwoordelijkheid hebben in de organisatie, ontwikkeling, verandering en/of innovatie van het onderwijs. Deelnemers hoeven geen formele leidinggevende positie te hebben. Deelnemers zijn bijvoorbeeld blok- of semestercoördinatoren of examinatoren en/of hebben op een andere manier een zekere verantwoordelijkheid binnen het academisch onderwijs. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een BKO bezitten.

De cursus richt zich op onderwijskundig leiderschap in de context van academisch onderwijs in het algemeen en staat open voor deelnemers van zowel binnen als buiten het UMCG. Voorbeelden en casussen zullen echter vaak betrekking hebben op het onderwijs in de context van het UMCG.

Doel

Na afloop van deze cursus:
• heb je meer inzicht in wat ‘leiderschap’ in de context van academisch onderwijs betekent
• heb je een breed overzicht van de verschillende aspecten van leiderschap
• ben je je bewust van het speelveld waarin je je beweegt en de complexiteit en dynamiek van de omgeving
• heb je inzicht in jouw eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen op het gebied van leiderschap.
• heb je inzicht in de theorieën en modellen van onderwijskundig leiderschap verworven en begrijp je op welke manier deze toepasbaar zijn in de eigen onderwijspraktijk
• heb je voldoende handvatten om jouw onderwijskundig leiderschap verder te verbeteren

Programma

Programma

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van 12.30-16.30 uur.

Data
Dinsdag 20 oktober 2020
Dinsdag 24 november 2020
Dinsdag 19 januari 2021
Dinsdag 16 februari 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Dinsdag 20 april 2021
Dinsdag 18 mei 2021 (tot 17.00 uur)
Dinsdag 15 juni 2021 (reservedatum)

Bekijk ook het uitgebreide programma.

Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek aspect van leiderschap. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen zijn outputsturing, groepsdynamiek en verandermanagement. Bijeenkomsten bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder besprekingen van praktijkcasussen, interactieve presentaties en praktische oefeningen. Tussen de sessies werk je aan opdrachten die verbonden zijn met het onderwerp uit de voorgaande en/of eerstvolgende bijeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld om het toepassen van de besproken theorieën in de praktijk, het doen van observaties, zelfreflectie of het lezen van literatuur. 

Locatie
Het Kasteel
Melkweg 1
9718 EP Groningen

Accreditatie

Het programma is door het ABAN (alle clusters) geaccrediteerd met 3 punten per bijeenkomst.

Organisatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden: team Docentprofessionalisering in samenwerking met team PAOG

Programmacommissie / Organisatiecommissie
Dr. Agnes Diemers, programmaleider Docentprofessionalisering
Dr. Bas Geboers, docentprofessionaliseringsconsulent
Prof. dr. Debbie Jaarsma, hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs
Drs. Evelyn Schaafsma, projectleider Onderwijsinnovatie
Drs. Marian Tuinenga, senior consulent Postacademisch onderwijs

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 2.250,- per persoon. Voor UMCG- en RuG-medewerkers wordt een deel van de kosten vergoed vanuit toegekende studievoorschotmiddelen. De eigen bijdrage is € 250,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij de eigen bijdrage ook via kostenplaats kunnen betalen.

Inschrijving

Deelname aan de cursus is aan een maximum aantal (10) gebonden. Na uw inschrijving ontvangt u via het secretariaat een aanvullend formulier. De programmacommissie wil het profiel van de deelnemers goed in kaart brengen om zo tot een optimale invulling van de cursus te komen. U dient dit formulier uiterlijk één werkdag na ontvangst te retourneren. Wij informeren u vervolgens zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 6 oktober 2020. In dat geval worden administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Team PAOG
(t) 050 3611402  (e) Contact

Bekijk ook het uitgebreide programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.