Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Systematische Benadering Medische Spoedgevallen voor Verpleegkundigen (SBMS-V)

Datum: 11 september 2019
Inschrijving: via Reservering
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De landelijke overheid heeft in de afgelopen jaren een aantal aanbevelingen gedaan om de hulpverlening binnen de acute zorg te optimaliseren. Deze cursus sluit prima aan op deze aanbevelingen. De cursus biedt theoretische en praktische update rondom de zorg aan de acuut zieke volwassene. Deze cursus sluit zo veel mogelijk aan op de SBMS cursus voor artsen, zodat we de zorg voor de acuut zieke patiënt binnenkort multidisciplinair kunnen trainen. Voor het bereiken/onderhouden van de bekwaamheid voor spoedeisende opvang van het kind wordt een andere cursus aangeboden. Die cursus heet 'Acute Opvang Pediatrie'

Doelgroep

Acute zorg verpleegkundigen (SEH, CCU, IC) die werken op een spoedeisende hulp afdeling. De cursus maakt ook onderdeel uit van de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige. Als je twijfelt of je aan de beginvereisten voldoet dan kun je je voor aanvang van de opleiding wenden tot de opleidingscoördinator.

Doel

Na afloop van deze cursus kun je de volwassen patiënt in complexe situaties systematisch opvangen en stabiliseren.

Duur

Vooraf aan de trainingsdagen dient zo nodig de theorie bestudeerd te worden, kan de methodiek getraind worden in een online game, en wordt een online toets afgenomen. De contacttijd van de cursus bestaat uit vier dagdelen.

Programma

Programma

De cursusdagen zijn 11 en 18 september 2019.
Dagdeel 1 en 2: Theorie en practica rondom de Airway, Breathing en Circulation
Dagdeel 3 en 4: Theorie en practica rondom de Disability, Exposure, Traumatologie

In deze cursus staat de ABCD-benadering van de acuut zieke volwassene centraal. Tijdens de cursusdagen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Actualiteit rondom zuurstoftoediening in de spoedeisende geneeskunde;
- Kennis rondom arteriële- en veneuze bloedgassen
- Actualiteit rondom vochtsuppletie in de spoedeisende geneeskunde
- Interpretatie van het 12-afleidingen ECG
- Kennis van syncopé en collaps
- Actualiteit rondom traumaopvang

Tijdens de practica lessen ga je de opgedane kennis toepassen in een gesimuleerde praktijksituatie. De systematische benadering en behandeling van een patiënt met een bedreigde gezondheidssituatie wordt hierbij geoefend aan de hand van een aantal patiënten scenario's. Tot slot besteden we tijdens de skillstraining aandacht aan de volgende vaardigheden:
- Airway management en ondersteuning van ademhaling
- Pulmonale auscultatie
- Ritmeherkenning
- Intra ossale therapie
- Immobilisatie bij (vermoedelijke) fracturen

Acht weken voorafgaand aan de eerste cursusdag krijg je toegang tot de elektronische leeromgeving. Er is een grondige voorbereiding noodzakelijk.

Locatie
Wenckebach Skills Center UMCG

Accreditatie

De cursus is V&VN en NVSHV geaccrediteerd.  

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 1.085,- per persoon. 

Inschrijving

Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar Contact. U ontvangt na afstemming een link om u in te schrijven.
Deelname is aan een minimum (10) en maximum (12) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG 
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013
(e) Contact

Studiegids 2018-2019