Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Spoedeisende Hulp verpleegkunde

Cluster Acute zorgopleidingen

Datum: 01 september 2019 t/m 30 november 2020
Inschrijving: via Reservering
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

De opleiding Spoedeisende Hulp verpleegkunde maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Een boeiend aspect van de spoedeisende hulp is de mix van patiënten, kinderen en ouderen. Mensen die in de war zijn, mensen die iets gebroken hebben maar natuurlijk ook veel ernstiger gevallen zoals een (dreigend) infarct of een multi-trauma. De verpleegkundige Spoedeisende hulp stelt de zorgvraag en de urgentie vast. Tevens wordt van de Spoedeisende hulpverpleegkundige een grote mate van zelfstandigheid verwacht ten aanzien van het toepassen van adequate interventies. Er vindt een intensieve samenwerking plaats met andere beroepsbeoefenaren. De kwaliteit van de samenwerking bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van de zorg.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Duur

De opleiding duurt vijftien maanden.

Studieinfo

Inhoud

Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand. Het ziekenhuis waar u werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van uw opleiding.

De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:
Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor de specifieke studierichting, SBMS-V en AOP maken hiervan onderdeel uit)
Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

Toetsing

Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. In Module VH2 worden practicumtoetsen afgenomen in de onderdelen AOP en SBMS-V. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op uw werkplek. Het overzicht van toetsen vindt u in de studiegids. 

Accreditatie

De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online Kwaliteitsregister.

Erkenning

Erkenning door het College Zorg Opleidingen (CZO) is afhankelijk van de praktijkleerplaats en wordt door de werkgever van de cursist aangevraagd. De opleiding door het Wenckebach Instituut voldoet aan de normen voor erkenning door het CZO.

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent als verpleegkundige werkzaam op een Spoedeisende Hulp afdeling.
Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

Kosten

Deelname aan de volledige opleiding kost € 5.940,- Dit is inclusief de delen SBMS-V en AOP.

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) Contact.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact
Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Studiegids 2018-2019

Voor werkgevers

Lesdagen en planning

Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Reservering en inschrijving

Om opleidingscapaciteit en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. U kunt tot drie maanden voor aanvang van de opleiding een opleidingsplaats reserveren via de opleidingscoördinator. Deze reservering is geldig tot drie maanden voor de startdatum van de opleiding. Op dat moment wordt hij omgezet in een definitieve opleidingsplek of komt de reservering te vervallen.

Vrijstelling aanvragen? Lees hier meer over de procedure.