Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Recovery verpleegkunde

Cluster Acute zorgopleidingen

Datum: 01 september 2019
Inschrijving: via Reservering
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

De opleiding Recoveryverpleegkunde maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Centraal voor de recovery verpleegkundige staat de zorg voor de patiënt die net is geopereerd. Het kan hierbij gaan om een patiënt na een kleine operatie maar met een zeer belastende voorgeschiedenis of om een patiënt na een grote operatie die verder min of meer gezond is. Van de recovery verpleegkundige wordt verwacht dat hij de meest uiteenlopende patiëntencategorieën (volgens de ASA-classificatie) gedurende korte tijd adequate specialistische zorg kan verlenen. De zorg is gericht op het stabiliseren van de vitale functies, waarna de patiënt overgedragen kan worden aan de verpleegafdeling.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Je bent verpleegkundige op een Recovery-afdeling.

Duur

De opleiding duurt vijftien maanden. 

Studieinfo

Inhoud

Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand. Het ziekenhuis waar je werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van je opleiding.

De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:
Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor de specifieke studierichting)
Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

Toetsing

Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op je werkplek.

Accreditatie

De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online Kwaliteitsregister.

Erkenning

Voor deze vervolgopleiding kan door je werkgever een CZO erkenning worden aangevraagd. Informatie over een CZO erkenning en de regelingen van de CZO vind je op www.czo.nl. 

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent werkzaam op een Recovery afdeling.
Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

Kosten

Deelname aan de volledige opleiding kost € 4.760,-.

UMCG-medewerkers

Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 4.760,- gefinancierd worden uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) Contact.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

Zodra roosters bekend zijn, vind je deze op Nestor. Voor toegang log je in met je account voor werkbegeleiders. Op YouTube vind je een filmpje waarin verpleegkundigen vertellen over hun werk op de PACU (recovery afdelingen) van het UMCG.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Studiegids 2018-2019

Voor werkgevers

Lesdagen en planning

Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Reservering en inschrijving

Om opleidingscapaciteit en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. U kunt tot drie maanden voor aanvang van de opleiding een opleidingsplaats reserveren via de opleidingscoördinator. Deze reservering is geldig tot drie maanden voor de startdatum van de opleiding. Op dat moment wordt hij omgezet in een definitieve opleidingsplek of komt de reservering te vervallen.

Vrijstelling aanvragen? Lees hier meer over de procedure.