Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Prospectieve risicoanalyse

Kennen, snappen, doen

Datum: 15-04-2019
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Het UMCG heeft de expertise, de middelen en de organisatie om patiënten te helpen die elders niet geholpen kunnen worden. Wij zijn er voor de echt ernstig zieke patiënten met meestal verschillende en/of uitzonderlijke aandoeningen. Dat dat risico’s met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Patiënten, toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden verwachten echter, dat we die risico’s beheersen, onder controle hebben. Risicobeheersing heeft niet als doel alle risico’s uit te bannen, maar ze optimaal te beheersen. Met beheersmaatregelen die in verhouding staan tot het risico. Optimaal beheerste risico’s zorgen voor een optimaal werkproces. Dat is beter voor de patiënt en beter voor ons.

Doelgroep

UMCG-ers die een risicoanalyse gaan begeleiden (zoals stafmedewerkers, verpleegkundigen, technici, inkopers, etc.)

Doel

Na afloop van deze training kunt u:
- doelen en werkwijze prospectieve risicoanalyse toelichten
- relatie met kwaliteitsmanagement benoemen
- valkuilen en voorzorgsmaatregelen beschrijven
- kennis van hulpmiddelen/ formats bezitten
- proces in stappen uitwerken
- risicoanalyse voorbereiden
- risicoanalyse inleiden en toelichten
- risicoanalyse in tabel vastleggen
- uitkomsten in een verslag weergeven
- proces evalueren en lering trekken (zelfreflectie)

Duur

De training bestaat uit drie blokken. Het eerste blok duurt drie uren, het tweede en derde blok duren elk twee uren.

Programma

Programma

Lesdagen
Blok 1: 15 april 2019 van 9.00 tot 12.00 uur (lokaal 7)
Blok 2: 3 juni 2019 van 14.00 tot 16.00 uur (vergaderruimte S2.202)
Blok 3: 9 september 2019 van 9.00 tot 12.00 uur (lokaal 14)

Praktijkopdracht blok 1: Opdrachtbespreking over het begeleiden van een risicoanalyse theorie en syllabi bestuderen
Blok 1: Voorbereiding op het uitwerken van een proces
- introductie, overzicht 
- methode
- proces uitwerken in stappen

Praktijkopdracht blok 2
: het proces uitwerken in deelstappen 
Blok 2: Voorbereiding op het begeleiden van een risicoanalyse
- terugkoppeling
- methode risicoanalyse
- organiseren, begeleiden, vastleggen

Praktijkopdracht blok 3
: een risicoanalyse begeleiden
Blok 3: evaluatie en afronding
- terugkoppeling
- verslaglegging
- ervaringen bespreken en uitwisselen

Docent

Dhr. A.G. Geerts, 
risicomanager UMCG a.i.

Dhr. H.A. van den Brink
stafadviseur UMC-staf, Patiëntenzorg

Accreditatie

Na afloop van het derde blok ontvangt u een bewijs van deelname met het aantal deskundigheidsbevorderende punten dat deze cursus oplevert.

Kosten & inschrijving

Toelating

U heeft (van de afdelingsleiding) een opdracht gekregen voor de uitvoering van een prospectieve risicoanalyse waarvan het onderwerp bekend is. Voor een eerste analyse is een verandering van werkwijze of het gebruik van een nieuw apparaat of een nieuwe techniek een geschikt onderwerp.

Kosten

Deelname aan deze training kost € 325,- per persoon.

Inschrijving

Deze cursus is volgeboekt, u kunt zich niet meer inschrijven. Eenzelfde editie van deze cursus start op 23 september, zie verderop in ons cursusaanbod.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
School of Nursing & Health 
(t) 050 36 10272 (e) Contact