Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

'Op recept van…'

Cursus Farmacotherapie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants

Datum: 28 januari t/m 12 mei 2020
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden organiseert in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacologie de cursus 'Farmacotherapie'. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten en physician assistants, die op HBO-niveau opgeleid zijn. De overheid heeft het sinds een aantal jaren voor deze breed inzetbare beroepsbeoefenaars mogelijk gemaakt om medicatie te kunnen gaan voorschrijven. Dit vereist kennis van farmacologie, maar ook vaardigheden in het begeleiden van patiënten wat betreft medicijngebruik.

De cursus is opgebouwd uit een aantal modules. Naast kennisonderdelen komt het zogenaamde 6Step behandelmodel aan de orde. Aan de hand van dit behandelplan worden stapsgewijs de vaardigheden verworven die nodig zijn om patiënten te begeleiden bij de geneesmiddelenkeuze. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma Pscribe. De casuïstiek die in de cursus gebruikt wordt is zo veel mogelijk gerelateerd aan de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Duur

De cursus bestaat uit 11 lesavonden (18.00-20.00 uur). De totale studiebelasting wordt op 84 uren geschat.

Programma

Programma

De cursus bestaat uit elf lesavonden op de dinsdag (18.00-20.00 uur).

Lesavond 1, 28 januari 2020

Basis farmacokinetiek en –dynamiek

Lesavond 2, 4 februari 2020 
Farmacokinetiek en –dynamiek: interacties, risicogroepen/ouderen

Lesavond 3, 11 februari 2020
6Step behandelmodel

Lesavond 4, 25 februari 2020   
Juridische aspecten
Mr. dr.  J.H.H.M. Dorscheidt

Lesavond 5, 3 maart 2020 
Respiratoir systeem / infecties
Prof. dr. T.S. van der Werf

Lesavond 6, 10 maart 2020 
Workshop keuze geneesmiddelen / antibiotica                                

Lesavond 7, 17 maart 2020
Centraal zenuwstelsel / pijn
Drs. M.P. Neeleman

Lesavond 8, 24 maart 2020 
Pscribe: casus pijn
                      
Lesavond 9, 31 maart 2020 
Ntb

Lesavond 10, 7 april 2020                
Ntb

Lesavond  11, 14 april 2020   
Endocriene systeem / metabole aandoeningen: diabetes mellitus /corticosteroïden / hormonale therapie

Reserve lesavond, 21 april 2020 
Deze avond wordt gebruikt bij een eventuele verschuiving van 1 van de overige lesavonden, dus graag vrijhouden.

Toets, 12 mei 2020

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Sprekers

Mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, universitair docent, Gezondheidswetenschappen, UMCG
Drs. T. Glas, docent  farmacologie, UMCG
Mw. dr. M.M. van der Klauw, endocrinoloog, UMCG
Dr. P.G.M. Mol, universitair docent, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
Drs. M.P. Neeleman, anesthesioloog, UMCG
Dr. J. Stevens, onderzoeker, Klinische Farmacie en Farmacologie, UMCG
Mw. dr. I. de Waard-Siebinga, docent Geneeskunde, Klinische Farmacie en  Farmacologie, UMCG
Prof. dr. T.S. van der Werf, longarts, UMCG
Mw. C.W. Verver, cursusorganisator, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en  Opleiden, UMCG

Accreditatie

Accreditatie voor de cursus wordt aangevraagd bij de VSR en de NAPA.

Organisatie

Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacologie van het UMCG.

Programmacommissie / Organisatiecommissie
Mw. dr. I. de Waard-Siebinga, docent Geneeskunde, Klinische Farmacie en Farmacologie, UMCG
Dr. J. Stevens, onderzoeker, Klinische Farmacie en Farmacologie, UMCG
Mw. C.W. Verver, cursusorganisator, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 1.190,- per persoon. Inclusief koffie, thee, broodjes, reader en het boek “Farmacologie”, Mc Fadden.
 
UMCG-medewerkers
Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten ad € 1.190,- worden gedragen door de Raad van Bestuur.

Inschrijving

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050 - 36 12755 (e) Contact