Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Oncologieverpleegkunde

Datum: 08 maart 2021
Inschrijving: via Reservering
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

Het vakgebied oncologie ontwikkelt zich razendsnel. Misschien heb je al veel ervaring in de oncologische zorg. Misschien sta je juist aan het begin van je loopbaan. Je wilt hoe dan ook graag een nieuwe stap zetten. In de opleiding Oncologieverpleegkunde maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen. Je scherpt je vermogen tot klinisch redeneren en je ontdekt nieuwe mogelijkheden om met patiënten te praten. 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Je bent verpleegkundige op een afdeling waar oncologische patiënten behandeld worden.

Doel

De opleiding leidt je op tot een allround oncologieverpleegkundige. Na afloop van de opleiding beschik je over de kwalificaties zoals die zijn vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Duur

De opleiding duurt 14 maanden en telt 28 lesdagen. Je stage valt binnen de opleidingsperiode.

Studieinfo

Inhoud

Als oncologieverpleegkundige werk je met veel verschillende patiënten. Jonge patiënten en oudere patiënten, uitbehandelde patiënten aan wie je palliatieve zorg biedt en patiënten die je steun nodig hebben om na de behandeling de draad van hun leven weer op te pakken. Ook de zorg is erg divers. Je moet je competenties eigen maken rondom de verschillende behandelvormenen je moet beschikken over goede psychosociale vaardigheden. In de opleiding besteden we aan beide aspecten veel aandacht.

Bovendien besteden we aandacht aan het klinisch redeneren. Je leert hardop te denken. Wat neem je waar? Wat betekent dat? Wat doe je? We oefenen dat in het skills center middels gesimuleerde situaties.

De groepen zijn gemêleerd. Sommige studenten staan aan het begin van hun loopbaan, andere studenten zijn al jaren aan het werk. En bovendien: deelnemers werken op heel verschillende afdelingen. Omdat de opleiding (nog) geen verplichting is, zijn deelnemers erg gemotiveerd. Dat zorgt voor goede gesprekken, veel aandacht en maximale inzet.

De opleiding biedt zicht op alle aspecten van de oncologische zorg en op alle behandelingsvormen. Per behandelvorm krijg je een verwerkingsopdracht. Je werkbegeleider begeleidt je daarbij. Daarnaast loop je een stage op een “vreemde” afdeling. Zo krijg je zicht op alle aspecten van de oncologische zorg. Van preventieve tot palliatieve zorg, behandeling én revalidatie.

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

Toetsing

Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:
•  Kennistoetsen
•  Verzorgen van presentaties
•  Proeve van bekwaamheid

Erkenning

De vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Kosten & inschrijving

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je:
• geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige
• werkzaam zijn op een afdeling Oncologie

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € 5.970,- per persoon. 

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum (32) aantal gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Jeannet Breider (secretariaat) via Contact.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over ons onderwijs
Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de lesdagen gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

Meer weten?
Lees de studiegids of neem contact op met het secretariaat.

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.