Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medewerker acute interventiecardiologie

Cluster Acute zorgopleidingen

Datum: 01 september 2019 t/m 30 november 2020
Inschrijving: via Reservering
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

De opleiding medewerker Interventiecardiologie maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Interventiecardiologie is een specialisatie die in 23 centra in Nederland wordt bedreven. Dotteren en behandeling van hartritmestoornissen vallen bijvoorbeeld onder het specialisme interventiecardiologie. Van de medewerker interventiecardiologie wordt verwacht dat hij bij patiënten met een (snel) veranderende gezondheidstoestand adequaat kan optreden. Hij werkt in een situatie waarbij meerdere disciplines tegelijk handelen. Voortdurend kunnen afstemmen van de juiste zorg is daarom belangrijk. De opleiding is niet bedoeld voor medewerkers op een hartcatheterisatieafdeling waar geen acute interventiecardiologie plaatsvindt. De opleiding medewerker Interventiecardiologie van het Wenckebach Instituut is uniek in Nederland. Cursisten komen uit het hele land.

Duur

De opleiding duurt vijftien maanden.

Studieinfo

Inhoud

Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand. Het ziekenhuis waar u werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van uw opleiding.

De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:
Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor specifieke studierichting)
Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

U kunt ook alleen module VH2 volgen. Voor deze module is startniveau IC / CCU verpleegkundige noodzakelijk. Aan de orde komen:
- de zorg voor ischemische patiënten
- de zorg voor patiënten met een hartziekte
- drukmetingen in en om het hart
- pacemaker implantatie
- stralingshygiëne
- het lezen en interpreteren van een ECG
- ritme- en geleidingstoringen

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

Toetsing

Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op je werkplek.

Accreditatie

De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online Kwaliteitsregister.

Erkenning

De eindtermen van deze opleiding zijn nog niet vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent als verpleegkundige werkzaam op een afdeling voor (acute) Interventiecardiologie.
Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

Kosten

Deelname aan de volledige opleiding kost € 5.510,-.

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) Contact.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact
Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Studiegids 2018-2019

Voor werkgevers

Lesdagen en planning

Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Reservering en inschrijving

Om opleidingscapaciteit en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. U kunt tot drie maanden voor aanvang van de opleiding een opleidingsplaats reserveren via de opleidingscoördinator. Deze reservering is geldig tot drie maanden voor de startdatum van de opleiding. Op dat moment wordt hij omgezet in een definitieve opleidingsplek of komt de reservering te vervallen.

Vrijstelling aanvragen? Lees hier meer over de procedure.