• Tekstgrootte

Masterclass Kinderverpleegkunde

Traumachirurgie of multitrauma bij een kind

Datum: 03 mei 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De masterclasses Kinderverpleegkunde zijn bedoeld voor verpleegkundigen die specifieke verpleegkundige zorg bieden aan kinderen die een lang zorgtraject of hoog complexe ingrepen moeten ondergaan. Tijdens elke masterclass staat een ander thema centraal. Aan de hand van casuïstiek werken we gedurende de dag het thema uit.

Doelgroep

Kinderverpleegkundigen

Duur


Programma

Programma

Het UMCG is één van de elf traumacentra in Nederland en verleent deskundige klinische zorg aan traumapatiënten uit de regio van Acute Zorg netwerk Noord  Nederland. Bij de traumachirurgie worden lichamelijke letsels chirurgisch behandeld die bijvoorbeeld ontstaan zijn door een val, sport of een ernstig verkeersongeluk. Kinderen die behandeld worden voor de gevolgen van een ernstig ongeval krijgen te maken met grote en complexe operaties en langdurige zorg trajecten. In sommige gevallen is sprake van een ernstig trauma waarbij een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Je gaat tijdens deze masterclass aan de slag met twee casussen:

  • Tractorongeval bij kind 2 jaar, problemen bewegingsapparaat en chirurgie
  • Aanrijding kind 16 jaar, neurologische gevolgen en chirurgie

Aan de hand van  het klinisch redeneren doorlopen we een aantal stappen waarbij de aandacht zowel op de medische als sociaal maatschappelijke problematiek komt te liggen. Klinisch redeneren is het proces van het koppelen van eigen observaties aan medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen je neemt voor het verpleegkundig handelen. We verwachten dat je deze methodiek kent.

Accreditatie

Deze masterclass is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze masterclass kost € 150,- per persoon

Inschrijving

Deze masterclass is volgeboekt, je kunt zich niet meer inschrijven. Heb je interesse in deelname aan een volgende editie van deze masterclass? Gebruik dan de knop 'Zet me op de wachtlijst'.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) sonh@umcg.nl