Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Intensive care verpleegkunde

Datum: 16 mei 2018 t/m 31 oktober 2019
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

Een Intensive Care verpleegkundige verleent zorg aan volwassen patiënten met één of meer bedreigde vitale functies binnen de setting van een IC unit. Patiënten dus met een hoog complexe zorgvraag. Vitale functies die moeten worden bewaakt, ondersteund of worden overgenomen. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisiplinair team. Daarnaast maakt het begeleiden van de patiënt en zijn naasten in dit ingrijpende ziekteproces onderdeel uit van je dagelijkse werkzaamheden.

Doelgroep

Je bent als verpleegkundige (BIG geregistreerd) werkzaam op een Intensive Care Unit

Doel

Na afloop van deze opleiding ben je voldoende toegerust om als beginnend professional op een IC afdeling aan de slag te gaan.

Duur

De volledige opleiding duurt achttien maanden en start bij voldoende belangstelling in maart en september.

Studieinfo

Inhoud

De vervolgopleiding IC verpleegkunde bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG. Het ziekenhuis waar je werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van je opleiding.
De IC opleiding kent vier modules:
1. Vakinhoudelijk Handelen 1
2. Vakinhoudelijk Handelen 2
3. Communicatie en Samenwerking
4. Kwaliteitszorg

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

Toetsing

Gedurende de opleiding zullen er verschillende toetsmomenten plaatsvinden (zowel in de theorie als in de praktijk). Ook maakt een Proeve van Bekwaamheid onderdeel uit van de toetsing.  

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal toegekende punten vind je in het online register.

Erkenning

Erkenning door College Zorg Opleidingen (CZO) is afhankelijk van de praktijkleerplaats en wordt door de werkgever van de cursist aangevraagd. De opleiding door het Wenckebach Instituut voldoet aan de normen voor erkenning door het CZO.

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent als BIG geregistreerde verpleegkundige werkzaam op een Intensive Care Unit voor volwassenen.
Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

Kosten

Deelname aan de volledige opleiding kost € 6.135,-

Inschrijving

De inschrijving voor deze opleiding is gesloten, u kunt zich niet meer inschrijven. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact
Als je een rooster van deze opleiding wilt ontvangen kun je contact opnemen met het secretariaat.
Op YouTube vind je een filmpje waarin verpleegkundigen vertellen over hun werk op de Neuro IC van het UMCG.

Studiegids 2016-2017

Voor werkgevers

Lesdagen en planning

Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Reservering en inschrijving

Om opleidingscapaciteit en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. U kunt tot drie maanden voor aanvang van de opleiding een opleidingsplaats reserveren via de opleidingscoördinator. Deze reservering is geldig tot drie maanden voor de startdatum van de opleiding. Op dat moment wordt hij omgezet in een definitieve opleidingsplek of komt de reservering te vervallen.

Vrijstelling aanvragen? Lees hier meer over de procedure.

Aanvraagbrief vrijstelling