Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gerontologie en Geriatrie verpleegkunde

Datum: 11 januari t/m 14 juni 2019
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Voor verpleegkundigen liggen er veel mooie uitdagingen in de zorg voor ouderen. Het aantal ouderen dat afhankelijk is van (langdurige) zorg stijgt. Verpleegkundigen kunnen vanuit hun professie ouderen zeer goed ondersteunen bij de uitdagingen die zij ervaren op het gebied van gezondheid, welzijn, hun woonsituatie en levensvraagstukken.

Doelgroep

De nascholing Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde richt zich op BIG geregistreerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 4 of 5) die in de intra- of extramurale zorg werkzaam zijn (dienstverband of als ZZP'er).

Doel

De wensen en behoeften van ouderen en het aanleren van een 'geriatrische werkwijze' staan centraal in deze zesdaagse nascholing. Na afloop heb je kennis over:
- biologische, psychische, sociale en functionele veroudering, de levensloop;
- vaak voorkomende lichamelijke een geestelijke aandoeningen, multimorbiditeit en complicaties bij ouderen (‘geriatric giants’);
- vaak voorkomende functionele problemen en ouderenmishandeling;
- gezond ouder worden en een gezonde leefstijl.

En kun je:
- klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen;
- een 'Comprehensive Geriatric Assessment' (CGA) afnemen en interpreteren en pas je evidence based practice interventies toe;
- het zelfmanagementvermogen/eigen regie en een gezonde leefstijl van de oudere verbeteren;
- de oudere ondersteunen en coachen bij het nemen van behandelbeslissingen;
- zorgen voor ondersteuning vanuit mantelzorg/informele netwerken;
- samenwerken in een team.

Programma

Programma

Introductiebijeenkomst | 14 december 2018 (13.30-16.30)

Dag 1 | 11 januari 2019 (09.00-17.00)
Introductie ouderen en geriatrisch assessment
• Het ouderenperspectief
• Dilemma’s in de dagelijkse zorgpraktijk
• Het verouderingsproces
• Klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen

Dag 2 | 8 februari 2019 (09.00-17.00)
Frequent vóórkomende aandoeningen bij ouderen en polyfarmacie 
• Cardiovasculair, Diabetes, Osteoporose,maculadegeneratie
• Multimorbiditeit en samenhang
• Risicofactoren, preventie, screening, interpretatie van gegevens, interventies

Dag 3 | 13 maart 2019 (09.00-17.00)
Probleemgedrag
• Delier, depressie, dementie, eenzaamheid en samenhang
• Risicofactoren, preventie, screening, interpretatie van gegevens, interventies 

Dag 4 | 12 april 2019 (09.00-17.00)
Voeding en bewegen, vallen en functionele beperkingen (VMS-thema's) en samenwerking
• Voeding en bewegen, vallen en functionele beperkingen (VMS-thema’s), mondgezondheid
• Risicofactoren, preventie, screening, interpretatie van gegevens, interventies
• Team functioneren 

Dag 5 | 17 mei 2019 (09.00-17.00)
Gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering
• Inleiding in gezamenlijke besluitvorming
• Inleiding in motiverende gespreksvoering 

Dag 6 | 14 juni 2019 (09.00-17.00)
Ketenzorg en transitie van zorg, ouderenmishandeling
• Samenwerking
• Familiegericht werken
• Ouderenmishandeling

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Accreditatie

Deze nascholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Kosten & inschrijving

Toelating

- Je bent BIG-geregistreerde verpleegkundige (kwalificatieniveau 4 of 5)
- Je bent werkzaam in de intra- of extramurale zorg (dienstverband of als ZZP)
- Je hebt in je praktijk een werkbegeleider die je begeleidt bij de nascholing. De werkbegeleider is bij voorkeur een verpleegkundige gespecialiseerd in Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde die de cursus werkbegeleiding heeft gevolgd. Echter, afhankelijk van de praktijksituatie kunnen ook anderen de rol als werkbegeleider op zich nemen
- Je bent computervaardig

Kosten

Deelname aan deze nascholing kost € 995,- per persoon. Inclusief koffie, thee, lunch en gebruik van de elektronische leeromgeving.

UMCG-medewerkers
Ben je werkzaam in het UMCG dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB). De deelnamekosten komen niet ten laste van de afdeling.

De verplichte boekliteratuur dien je zelf aan te schaffen en zit niet bij de cursusprijs in:
• Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (derde druk). Redactie: Evelyn Finnema, Carolien Smits, Sandra Zwakhalen Boom Lemma Uitgevers, 2014,  ISBN 9789059316690
• Klinisch redeneren bij ouderen. Redactie: Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van de Sande, Wim van de Vrie. Bohn Stafleu van Loghum, 2017,  ISBN 9789036814867

Inschrijving

Je kunt je tot 21 december 2018 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren je zo snel mogelijk over plaatsing.
Annulering van je inschrijving is mogelijk tot 21 december 2018. In dat geval worden administratiekosten (€ 75,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger jouw plaats innemen. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over ons onderwijs
Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de bijeenkomsten gaan we ervan uit dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen en dat je na de bijeenkomst via de verwerkingspraktijkopdracht het geleerde in de eigen praktijk uitprobeert. De verwerkingspraktijkopdrachten worden door de werkbegeleider getoetst aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 
Na afloop van de nascholing ontvang je een certificaat en accreditatiepunten. Om voor certificering in aanmerking te komen dienen alle verwerkingspraktijkopdrachten met een voldoende beoordeeld te worden.

Meer weten?

Wenckebach Instituut UMCG
Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3610265 (e) Contact