• Tekstgrootte

Gedelegeerde toetser

Datum: 24 mei 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Als gedelegeerde toetser toets en begeleid je collega’s in de uitvoering van alle handelingen bij invasieve beademing en -indien voorgeschreven- het gebruik van de hoestmachine. Je hebt een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg bij invasief beademde patiënten. Daarnaast zorg je voor continuïteit van handelen. Deze cursus helpt je dit op een goede manier te doen.

We zoomen in op de volgende competenties:

 • Opleiden in de praktijk
 • Begeleider als coach, kunnen adviseren, motiveren en instructie geven
 • Competentiegericht toetsen en beoordelen.

Doel

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat namens de CTB-arts professionele hulpverleners te toetsen
 • kun je adviseren, motiveren en instructie geven
 • ben je door een CTB-verpleegkundige beoordeeld op de competenties: opleider, begeleider en beoordelaar.

Programma

Programma

09.30 Aanvang en kennismaking
09.50 Inleiding profiel WCB en inventarisatie vragen vanuit de praktijk
10.15 Voorbereidingsopdrachten
10.45 Pauze
11.00 PP 1 Didactiek
           Beantwoorden restvragen
11.45 Kennistoets chronische beademing
           PP2 tijdens de bespreking toets
12.30 Lunch
13.30 Casuïstiek in skills 1
14.20 Pauze
14.35 Casuïstiek in skills 2
15.25 Evaluatie en uitreiking bewijs van deelname en verklaring van bekwaamheid

Locatie
Wenckebach Skills Center UMCG

Toetsing
Je ontvangt een verklaring van bekwaamheid als je de voorbereidende opdrachten hebt gemaakt en actief aan de cursus hebt deelgenomen. Daarnaast word je tijdens de praktijkoefening beoordeeld op het afnemen van een toets bij een collega-cursist. 

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online register. Na afloop van de cursus ontvangt je een bewijs van deelname.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 75,- per persoon. 

Inschrijving

Deelname aan deze cursus is aan een een maximum aantal (12) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Om te kunnen deelnemen aan de cursus moet je:

 • de basiscursus Chronische Beademing hebben gevolgd
 • bevoegd zijn om de chronische beademingshandelingen zelfstandig uit te voeren
 • naar het oordeel van het CTB en uw leidinggevende in staat zijn zorgvuldig en passend zorg te verlenen aan patiënten die chronische beademing nodig hebben
 • ruime en recente werkervaring hebben op het gebied van chronische beademing in uiteenlopende omstandigheden
 • didactisch vermogen en inzicht in het leervermogen van collega zorgverleners hebben
 • zorgvuldig zijn in het bijsturen van collega's en het omgaan met feedback
 • meewerken aan een drie jaarlijkse toetsing

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing
(t) 050 3617013 (e) sonhoplei@wenckebach.umcg.nl