Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cardiac Care Unit verpleegkunde

Cluster Acute zorgopleidingen

Datum: 01 september 2018
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

De opleiding Cardiac Care Unit verpleegkunde maakt deel uit van het cluster Acute zorgopleidingen. Werken op de CCU is werken met patiënten die vaak gedurende korte tijd, zeer intensieve behandeling nodig hebben. Het is voor de patiënt doorgaans een hectisch en schokkend gebeuren. Dit stelt eisen aan de verpleegkundige die werkzaam is op een CCU: enerzijds snel en adequaat kunnen handelen en anderzijds oog hebben voor het onverwachtse karakter van deze opname voor de patiënt.

Duur

De opleiding duurt vijftien maanden.

Studieinfo

Inhoud

Deze acute zorg vervolgopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG en bestaat uit twee lesdagen per maand.
Het ziekenhuis waar u werkzaam bent is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van uw opleiding.

De vervolgopleiding bestaat uit vier modules:
Vakinhoudelijk handelen 1 (VH1, generiek voor alle AZ opleidingen)
Communicatie en samenwerking (CS, generiek voor alle AZ opleidingen)
Vakinhoudelijk handelen 2 (VH2, specifiek voor de specifieke studierichting)
Kwaliteitszorg (KZ, generiek voor alle AZ opleidingen)

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling.

Toetsing

Module VH1 en VH2 kennen een aantal theorietoetsen. Eenmaal in de opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen in de eigen werksetting. Daarnaast worden ook andere toetsvormen gehanteerd, waaronder beoordelingen op uw werkplek.

Accreditatie

De volledige opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online Kwaliteitsregister.

Erkenning

Erkenning door College Zorg Opleidingen (CZO) is afhankelijk van de praktijkleerplaats en wordt door de werkgever van de cursist aangevraagd. De opleiding door het Wenckebach Instituut voldoet aan de normen voor erkenning door het CZO.

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent als verpleegkundige werkzaam op een Cardiac Care Unit.
Afhankelijk van je vooropleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling? Neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator IC, dhr. D. Dijkstra.

Kosten

Deelname aan de volledige opleiding kost € 5.175,-.

UMCG-medewerkers

Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 5.175,- gefinancierd worden uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (24) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. je kunt je alleen inschrijven als er een plaats gereserveerd is. Voor meer informatie en een inschrijflink kun je contact opnemen met Marieke Duursma (secretaresse) Contact.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders. Op YouTube vindt u een filmpje waarin verpleegkundigen vertellen over hun werk op de CCU van het UMCG.

Voor werkgevers

Lesdagen en planning

Zodra roosters bekend zijn, vindt u deze op Nestor. Voor toegang logt u in met uw account voor werkbegeleiders.

Reservering en inschrijving

Om opleidingscapaciteit en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. U kunt tot drie maanden voor aanvang van de opleiding een opleidingsplaats reserveren via de opleidingscoördinator. Deze reservering is geldig tot drie maanden voor de startdatum van de opleiding. Op dat moment wordt hij omgezet in een definitieve opleidingsplek of komt de reservering te vervallen.

Vrijstelling aanvragen? Lees hier meer over de procedure.