Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Acute Opvang Pediatrie (AOP)

Het acuut zieke kind

Datum: 13 januari 2021
Inschrijving: via Reservering
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De organisatie van de opvang van acuut zieke kinderen verschilt per ziekenhuis. Afhankelijk van de instelling draagt de ene keer de SEH-verpleegkundige, een andere keer de kinderverpleegkundige zorg voor de acute opvang van deze zieke kinderen. Vandaar een nascholing voor zowel kinder- als SEH-verpleegkundigen. In deze nascholing hebben beide doelgroepen hun eigen focus en trainen ze gezamenlijk casuïstiek. De cursus richt zich op de opvang gedurende de eerste 20 minuten van de opvang tot de aanwezigheid van de kinderarts.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Gespecialiseerde verpleegkundigen die betrokkenzijn bij de opvang van het acuut zieke kind in het ziekenhuis. Doorgaans zijn dit of SEH verpleegkundigen of kinderverpleegkundigen.  De cursus maakt ook onderdeel uit van de vervolgopleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige. Als je twijfelt of je aan de beginvereisten voldoet dan kun je je voor aanvang van de opleiding wenden tot de opleidingscoördinator.

Doel

Na afloop van deze nascholing kun je:
• een gestandaardiseerde, systematische en georganiseerde benadering van onderzoek, planning, uitvoering en evaluatie bij een trauma- en/of acuut ziek kind demonstreren (primary assesment)
• de actuele gezondheidsproblemen vaststellen
• de benodigde zorg plannen en daarin prioriteiten aanbrengen
• de benodigde interventies uitvoeren

Duur

Vooraf aan de trainingsdagen dient zo nodig de theorie bestudeerd te worden en wordt er een online toets afgenomen. De contacttijd van de cursus bestaat uit vier dagdelen.

Programma

Programma

De cursusdagen zijn 13 en 22 januari 2021.
Dagdeel 1  (Start 08.30 uur) Koffie en ontvangst, mentormoment, trainingen
Dagdeel 2  Trainingen
Dagdeel 3  Trainingen
Dagdeel 4  Trainingen, mentormoment, evaluatie en certificering

Tijdens de practica lessen ga je de opgedane kennis toepassen in een gesimuleerde praktijksituatie. De systematische benadering en behandeling van een kind met een bedreigde gezondheidssituatie wordt hierbij geoefend aan de hand van een aantal patiënten scenario's. Acht weken voorafgaand aan de eerste cursusdag krijg je toegang tot de elektronische leeromgeving. Er is een grondige voorbereiding noodzakelijk. In de cursus wordt gebruik gemaakt van een zelfscore van de deelnemer als uitgangspunt. Aangeboden scenario’s kunnen worden afgestemd op de leerbehoefte. In de vier trainingssessies vind feed forward plaats ten aanzien van de gegeven zorg en de leerdoelen. Aan het eind van de trainingen ontvangt de deelnemer een rapportage document voor in het eigen portfolio. Certificering vindt plaats na een voldoende resultaat van de (voorafgaand aan de cursusdagen gemaakte) toets + deelname aan de trainingen.

Achtergrondinformatie over de nascholing

Accreditatie

De cursus is V&VN geaccrediteerd, NVSHV accreditatie is aangevraagd.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze nascholing kost € 1.155,- per persoon.
Inclusief koffie/thee, lunches en toegang tot de elektronische leeromgeving. 

Inschrijving

Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar Contact. U ontvangt na afstemming een link om u in te schrijven.
Deelname is aan een minimum (10) en maximum (12) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) Contact 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.


Studiegids 2018-2019