Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Acute Opvang Pediatrie (AOP)

Het acuut zieke kind

Datum: 09 oktober 2019
Inschrijving: via Reservering
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De organisatie van de opvang van acuut zieke kinderen verschilt per ziekenhuis. Afhankelijk van de instelling draagt de ene keer de SEH-verpleegkundige, een andere keer de kinderverpleegkundige zorg voor de acute opvang van deze zieke kinderen. Vandaar een nascholing voor zowel kinder- als SEH-verpleegkundigen. In deze nascholing hebben beide doelgroepen hun eigen focus en trainen ze gezamenlijk casuïstiek. De cursus richt zich op de opvang gedurende de eerste 20 minuten van de opvang tot de aanwezigheid van de kinderarts.

Doelgroep

Gespecialiseerde verpleegkundigen die betrokkenzijn bij de opvang van het acuut zieke kind in het ziekenhuis. Doorgaans zijn dit of SEH verpleegkundigen of kinderverpleegkundigen.  De cursus maakt ook onderdeel uit van de vervolgopleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige. Als je twijfelt of je aan de beginvereisten voldoet dan kun je je voor aanvang van de opleiding wenden tot de opleidingscoördinator.

Doel

Na afloop van deze nascholing kun je:
• een gestandaardiseerde, systematische en georganiseerde benadering van onderzoek, planning, uitvoering en evaluatie bij een trauma- en/of acuut ziek kind demonstreren (primary assesment)
• de actuele gezondheidsproblemen vaststellen
• de benodigde zorg plannen en daarin prioriteiten aanbrengen
• de benodigde interventies uitvoeren

Duur

Vooraf aan de trainingsdagen dient zo nodig de theorie bestudeerd te worden, kan de methodiek getraind worden in een online game, en wordt een online toets afgenomen. De contacttijd van de cursus bestaat uit vier dagdelen.

Programma

Programma

De cursusdagen zijn 9 en 17 oktober 2019.
Dagdeel 1  (Start 08.30 uur) Koffie en ontvangst, mentormoment, trainingen
Dagdeel 2  Trainingen
Dagdeel 3  Trainingen
Dagdeel 4  Trainingen, mentormoment, evaluatie en certificering

Tijdens de practica lessen ga je de opgedane kennis toepassen in een gesimuleerde praktijksituatie. De systematische benadering en behandeling van een kind met een bedreigde gezondheidssituatie wordt hierbij geoefend aan de hand van een aantal patiënten scenario's. Acht weken voorafgaand aan de eerste cursusdag krijg je toegang tot de elektronische leeromgeving. Er is een grondige voorbereiding noodzakelijk. In de cursus wordt gebruik gemaakt van een zelfscore van de deelnemer als uitgangspunt. Aangeboden scenario’s kunnen worden afgestemd op de leerbehoefte. In de vier trainingssessies vind feed forward plaats ten aanzien van de gegeven zorg en de leerdoelen. Aan het eind van de trainingen ontvangt de deelnemer een rapportage document voor in het eigen portfolio. Certificering vindt plaats na een voldoende resultaat van de (voorafgaand aan de cursusdagen gemaakte) toets + deelname aan de trainingen.

Achtergrondinformatie over de nascholing

Accreditatie

De cursus is V&VN geaccrediteerd, NVSHV accreditatie is aangevraagd.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze nascholing kost € 1.085,- per persoon.
Inclusief koffie/thee, lunches en toegang tot de elektronische leeromgeving. 

Inschrijving

Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren? Stuur dan een e-mail naar Contact. U ontvangt na afstemming een link om u in te schrijven.
Deelname is aan een minimum (10) en maximum (12) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) Contact  

Studiegids 2018-2019