Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorbereidende module: Rekenen in de gezondheidszorg

Voorbereidende module opleiding AM/OA

Datum: 19 oktober 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Om in aanmerking te komen voor de opleiding anesthesiemedewerker of operatieassistent moet je over voldoende basiskennis beschikken. Deze module is ontwikkeld voor aspirant studenten die wel het juiste niveau hebben, maar nog niet voldoende basiskennis op het gebied van rekenen.

De module is opgebouwd in 5 stappen waarbij zelfstudie en een goede voorbereiding centraal staan.

Onderwerpen die aan de orde komen:

- Basisbewerkingen van het rekenen automatisch uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen)
- Rekenen met breuken (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen)
- Rekenen met procent en promille
- Omrekenen van decimaal naar procent en omgekeerd
- De relatie met het begrip concentratie
- Vermenigvuldigingsfactoren
- Namen en symbolen decimale voorvoegsels
- Basisbegrippen medisch rekenen (oplossing, oplosmiddel, concentratie, verhouding, verdunning, verdunningsfactor)

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Aspirant studenten voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

Doel

Na afloop van deze module

- kun je de grondbeginselen van het rekenen toepassen en
- heb je kennis gemaakt met het rekenen in de gezondheidszorg.

Programma

Programma

De module bestaat uit zelfstudie, twee digitale activiteiten en twee contactmomenten.

Stap 1 Digitale voorbereiding
Bekijk de Video "Inleiding Voorbereidende Modules”. Daarin vind je uitleg over de module, de werkwijze, de digitale leeromgeving Nestor en de opdrachten.
Bekijk daarna de video "Voorbereidende Module Medisch Rekenen", bestudeer het moduleboek en voer de studieopdrachten uit. Formuleer vragen over de stof en mail deze naar de docent.

Stap 2
Contactmoment: Aan de hand van de vragen van de cursisten stelt de docent een programma samen. Na een korte inleiding van het onderwerp basisrekenen worden de vragen een voor een beantwoord en krijgt de cursist gelegenheid tot oefenen van de stof.

Stap 3
Zelfstudie, voorbereiden op de toets.

Stap 4
Digitaal contactmoment: vragen stellen aan docent over stof of toets via online discussieforum op Nestor.

Stap 5 
Contactmoment: toets maken, bestaand uit een aantal rekenopgaven. Bij een score van minimaal 80% heb je de toets gehaald en krijg je een certificaat. Bij onvoldoende resultaat krijg je een bewijs van deelname. De toets kan niet worden herkanst. 

Geadviseerde literatuur:
Medisch Rekenen, M. Hoeve, A. Kammeyer, BSL 4e druk 2014 (ISBN: 978 90 36 80579 7)

Docent

Ellen Roessler
Vakdocent UMCG School of Nursing and Health, Wenckebach Instituut

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze module kost € 320,- per persoon.

Inschrijving

Je kunt je tot 28 september 2020 aanmelden. Deelname aan deze cursus is aan een minimum en een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving krijg je instructies voor de digitale voorbereiding per mail toegezonden.

Deelname aan een voorbereidende module kan je kans vergroten maar staat los van de opleidingsplek operatieassistent/anesthesiemedewerker. Let daarom op de voorwaarden voor annulering.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.