Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorbereidende module: Natuur- en scheikunde

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 06 april 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie  tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Om in aanmerking te komen voor de opleiding anesthesiemedewerker of operatieassistent moet je over voldoende basiskennis beschikken. Deze module is ontwikkeld voor aspirant studenten die wel het juiste niveau hebben, maar nog niet voldoende basiskennis op het gebied van natuur- en scheikunde.

De module is opgebouwd in 5 stappen waarbij zelfstudie en een goede voorbereiding centraal staan.

Onderwerpen die aan de orde komen:

- Basisgrootheden, eenheden en symbolen van het SI
- Afgeleide grootheden en eenheden
- Gegevens van metalen, vloeistoffen en vaste stoffen
- De waarde van een eenheid
- Gegevens van elementen
- Molaire massa van stoffen

Doelgroep

Aspirant studenten voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

Doel

Na afloop van deze module kun je de grondbeginselen van natuur- en scheikunde toepassen.

Programma

Programma

De module bestaat uit zelfstudie, twee digitale activiteiten en twee contactmomenten.

Stap 1 Digitale voorbereiding 
Bekijk de Video "Inleiding Voorbereidende Modules”. Daarin vind je uitleg over de module, de werkwijze, de digitale leeromgeving Nestor en de opdrachten.
Bekijk daarna de video "Voorbereidende Module Natuurkunde en Scheikunde", bestudeer het moduleboek en voer de studieopdrachten uit. Formuleer vragen over de stof en mail deze naar de docent.

Stap 2 
Contactmoment: Aan de hand van de vragen van de cursisten stelt de docent een programma samen. Na een korte inleiding van de onderwerpen basiskennis natuur- en scheikunde worden de vragen een voor een beantwoord en krijgt de cursist gelegenheid tot oefenen van de stof.

Stap 3
Zelfstudie, voorbereiden op de toets.

Stap 4 
Digitaal contactmoment: vragen stellen aan docent over stof of toets via online discussieforum op Nestor.

Stap 5 
Contactmoment: toets maken, bestaand uit 20 multiple choice opgaven. Bij een score van minimaal 55% heb je de toets gehaald en krijg je een certificaat.

Literatuur
Verplichte literatuur (zelf aanschaffen)
- BINAS Havo VWO vijfde of zesde druk, Noordhoff Uitgevers

Geadviseerde literatuur
- 'Natuurkunde' en 'Scheikunde' van de 'in je pocket' serie (Noordhoff Uitgevers)
- Herhaling eigen leerstof Natuur- en Scheikunde niveau MAVO / HAVO

Docent

Ben J. Hoogland
Vakdocent UMCG School of Nursing and Health, Wenckebach Instituut 

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze module kost € 320,- per persoon.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 36 17013 (e) Contact

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.