Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers

Voorbereidende module: Natuur- en scheikunde

Voorbereidende module opleiding AM/OA

Datum: 16 oktober 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Om in aanmerking te komen voor de opleiding anesthesiemedewerker of operatieassistent moet je over voldoende basiskennis beschikken. Deze module is ontwikkeld voor aspirant studenten die wel het juiste niveau hebben, maar nog niet voldoende basiskennis op het gebied van natuur- en scheikunde.

De module is opgebouwd in 5 stappen waarbij zelfstudie en een goede voorbereiding centraal staan.

Onderwerpen die aan de orde komen:

- Basisgrootheden, eenheden en symbolen van het SI
- Afgeleide grootheden en eenheden
- Gegevens van metalen, vloeistoffen en vaste stoffen
- De waarde van een eenheid
- Gegevens van elementen
- Molaire massa van stoffen

Doelgroep

Aspirant studenten voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

Doel

Na afloop van deze module kun je de grondbeginselen van natuur- en scheikunde toepassen.

Programma

Programma

De module bestaat uit zelfstudie, twee digitale activiteiten en twee contactmomenten.

Stap 1 Digitale voorbereiding (vanaf 16 oktober 2017)
Bekijk de Video "Inleiding Voorbereidende Modules”. Daarin vind je uitleg over de module, de werkwijze, de digitale leeromgeving Nestor en de opdrachten.
Bekijk daarna de video "Voorbereidende Module Natuurkunde en Scheikunde", bestudeer het moduleboek en voer de studieopdrachten uit. Formuleer vragen over de stof en mail deze naar de docent.

Stap 2 (27 november 2017 16.30 - 20.00 uur, Onderwijscentrum UMCG)
Contactmoment: Aan de hand van de vragen van de cursisten stelt de docent een programma samen. Na een korte inleiding van de onderwerpen basiskennis natuur- en scheikunde worden de vragen een voor een beantwoord en krijgt de cursist gelegenheid tot oefenen van de stof.

Stap 3
Zelfstudie, voorbereiden op de toets.

Stap 4 (begin december 2017)
Digitaal contactmoment: vragen stellen aan docent over stof of toets via online discussieforum op Nestor.

Stap 5 (15 januari 2018 15.00 - 16.00 uur, Onderwijscentrum UMCG)
Contactmoment: toets maken, bestaand uit 20 multiple choice opgaven. Bij een score van minimaal 55% heb je de toets gehaald en krijg je een certificaat.

Literatuur
Verplichte literatuur (zelf aanschaffen)
- BINAS Havo VWO vijfde of zesde druk, Noordhoff Uitgevers

Geadviseerde literatuur
- 'Natuurkunde' en 'Scheikunde' van de 'in je pocket' serie (Noordhoff Uitgevers)
- Herhaling eigen leerstof Natuur- en Scheikunde niveau MAVO / HAVO

Docent

Ben J. Hoogland
Vakdocent UMCG School of Nursing and Health, Wenckebach Instituut 

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze module kost € 295,- per persoon.

Inschrijving

Je kunt je tot 16 oktober 2017 inschrijven. Deelname is aan een minimum (4) en maximum (20) aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
Na inschrijving krijg je instructies voor de digitale voorbereiding per mail toegezonden.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 36 17013 (e) Contact