Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorbereidende module: Anatomie en fysiologie

Voorbereidende module opleiding AM/OA

Datum: 19 oktober 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Om in aanmerking te komen voor de opleiding anesthesiemedewerker of operatieassistent moet je over voldoende basiskennis beschikken. Deze module is ontwikkeld voor aspirant studenten die wel het juiste niveau hebben, maar nog niet voldoende basiskennis op het gebied van anatomie en fysiologie.

De module is opgebouwd in 5 stappen waarbij zelfstudie en een goede voorbereiding centraal staan.

Onderwerpen die aan de orde komen:
- De bouw van een cel
- Weefsels en hun belangrijkste functie
- Opbouw van het menselijk skelet
- Het spierstelsel
- De ademhaling
- De bloedsomloop
- De spijsvertering

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Aspirant studenten voor de opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

Doel

Na afloop van deze module kun je de grondbeginselen van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam toepassen.

Programma

Programma

De module bestaat uit zelfstudie, twee digitale activiteiten en twee contactmomenten.

Stap 1 Digitale voorbereiding 
Bekijk de Video "Inleiding Voorbereidende Modules”. Daarin vind je uitleg over de module, de werkwijze, de digitale leeromgeving Nestor en de opdrachten.
Bekijk daarna de video "Voorbereidende Module Anatomie en Fysiologie", bestudeer het moduleboek en voer de studieopdrachten uit. Formuleer vragen over de stof en mail deze naar de docent.

Stap 2 
Contactmoment: Aan de hand van de vragen van de cursisten stelt de docent een programma samen. Na een korte inleiding van het vak anatomie / fysiologie worden de vragen een voor een beantwoord en krijgt de cursist gelegenheid tot oefenen van de stof.

Stap 3
Zelfstudie, voorbereiden op de toets.

Stap 4
Digitaal contactmoment: vragen stellen aan docent over stof of toets via online discussieforum op Nestor.

Stap 5 
Contactmoment: toets maken, bestaand uit 20 multiple choice opgaven. Bij een score van minimaal 55% heb je de toets gehaald en krijg je een certificaat.

Literatuur
Verplichte literatuur (zelf aanschaffen)
- L. Grégoire e.a., Anatomie en Fysiologie van de mens, vierde druk, Thieme Meulenhoff (ISBN 978 90 06 92563 0)
- BINAS (HAVO-VWO) vijfde of zesde druk, Noordhoff Uitgevers

Geadviseerde literatuur
- 'Biologie' van de “in je pocket” serie (Noordhoff Uitgevers)
- Kleine anatomische atlas (bv SESAM 3-delige serie) of toegang tot digitale anatomie (programma of app)

Docent

Ben J. Hoogland
Vakdocent UMCG School of Nursing and Health, Wenckebach Instituut

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze module kost € 320,- per persoon.

Inschrijving

Je kunt je tot 28 september 2020 aanmelden. Deelname aan deze cursus is aan een minimum en een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving krijg je instructies voor de digitale voorbereiding per mail toegezonden.

Deelname aan een voorbereidende module kan je kans vergroten maar staat los van de opleidingsplek operatieassistent/anesthesiemedewerker. Let daarom op de voorwaarden voor annulering.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 36 19564 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.