Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verdiepingscursus Multiple Choice toetsvragen maken

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 04 juni 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In deze cursus ga je samen met andere docenten onder leiding van een toetsexpert uit het UMCG je vaardigheden vergroten om effectieve multiple choice toetsvragen te maken. In de verdiepingscursus is naast het ontwerpen van effectieve kennisvragen ook aandacht voor het opstellen van begrips- en toepassingsvragen. Je gaat oefenen met concrete eigen voorbeelden van toetsvragen. 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Docenten van de opleidingen geneeskunde, bewegingswetenschappen en tandheelkunde van het UMCG. Van de docenten wordt verwacht dat zij bekend zijn met de basisbeginselen van het opstellen van multiple choice toetsvragen; enige ervaring hierin is vereist. 

Doel

Na afloop van de scholing kun je multiple choice toetsvragen opstellen waarbij je rekening houdt met het juiste kennis-, begrips- of toepassingsniveau.

Duur

De cursus duurt 1,5 uur.

Programma

Programma

Meer informatie over het programma volgt. 

Locatie
Onderwijsinstituut UMCG

Docent

Prof. dr. J.B.M. Kuks, voorzitter Toets Beoordelings Panel Geneeskunde / mastercoördinator Geneeskunde, UMCG 

Accreditatie

Het programma is door het ABAN geaccrediteerd met 1 punt per bijeenkomst.

Kosten & inschrijving

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is inschrijving noodzakelijk.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Docentprofessionalisering UMCG
(e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.