Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UCP Symposium 2020

Een blik op de toekomst. Van avatars en smartphones tot radicale systeemverandering.

Datum: 13 februari 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Symposium/congres
Algemeen

De GGZ kraakt aan alle kanten. Wachtlijsten nemen toe en tegelijkertijd zijn de resultaten van behandelingen soms minder goed dan we zouden willen. Klachten gaan niet voldoende over of komen weer terug. Medicijnen zijn minder effectief dan gedacht. Therapieën missen de aansluiting bij het dagelijks leven. En de bureaucratische organisatie van de zorg leidt soms tot wanhoop. We hebben dus betere of misschien andere behandelingen in de psychiatrie nodig. Dit symposium laat een aantal nieuwe wegen zien, die de komende jaren de behandelpraktijk kunnen gaan beïnvloeden. Hoe hooggespannen mogen onze verwachtingen voor de toekomst zijn?

Doelgroep

Psychiaters, huisartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, aios en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

Programma

Programma

Dit symposium laat een aantal nieuwe wegen zien, die de komende jaren de behandelpraktijk kunnen gaan beïnvloeden. Virtual Reality-therapie geeft patiënten in toenemende mate nieuwe mogelijkheden om veilig en gecontroleerd te leren omgaan met moeilijke situaties. Smartphones en digitale fenotypering kunnen heel behulpzaam zijn bij meten van klachten en gedrag in de dagelijkse context, het signaleren van (dreigende) problemen en het geven van gepersonaliseerde behandeladviezen. Psychedelica lijken een gunstig effect te hebben bij trauma en hardnekkige depressie. En diepe hersenstimulatie met elektrodes kunnen voor patiënten met ernstige dwang of depressie een groot verschil maken. Bovendien zijn er plannen om de hele GGZ radicaal te vernieuwen door samen met filosofen en ontwerpers voorbij het huidige systeem te denken.
Tijdens dit symposium hoort u meer over deze onderwerpen en hoe hooggespannen onze verwachtingen voor de toekomst mogen zijn.

Het programma duurt van ca. 10.00-17.30 uur. Bekijk ook het uitgebreide programma.

Locatie
Het symposium vindt plaats in het UMCG.
Ontvangst: Fonteinpatio (intern UMCG-adres: Fonteinstraat 10)
Programma: Blauwe Zaal (intern UMCG-adres: Winkelstraat 1)

Sprekers

Dr. J.A.C.J. Bastiaansen, senior onderzoeker, GGZ Friesland en Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie, UMCG
Dr. D. van den Berg, klinisch psycholoog en hoofd psychoseonderzoek Parnassia, Parnassia en Vrije Universiteit Amsterdam
J.J. Breeksema, onderzoeker/PhD-kandidaat Universitair Centrum voor Psychiatrie, UMCG
Prof. dr. J.M.C. van Dijk, afdelingshoofd Neurochirurgie, UMCG
Prof. dr. M.J.H. Kas, hoogleraar Neurobiologie van gedrag, GELIFES/FSE/RuG
F. Kossmann, dichteres / sociaal-cultureel antropoloog bij Impact Storytelling-organisatie Het Witte Bos / ervaringsdeskundige
M. Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater, Accare
Dr. H. Riese, senior onderzoeker, Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie, UMCG
Prof. dr. R.A. Schoevers, hoogleraar Psychiatrie en afdelingshoofd Universitair Centrum voor Psychiatrie, UMCG
Prof. dr. I.E.C. Sommer, hoogleraar Psychiatrie, UMCG
Prof. dr. W.A. Veling, psychiater/adjunct hoogleraar Universitair Centrum voor Psychiatrie, UMCG

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door het ABAN (medisch specialisten en huisartsen) met vier punten.
Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij FGzPt (klinisch (neuro)psychologen) en VSR.

Organisatie

Het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in samenwerking met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan dit symposium kost:
Categorie A € 195 ,- : artsen en psychologen
Categorie B € 100,- : AIOS, onderzoekers (niet geregistreerd als zorgverlener onder categorie A) en verpleegkundig specialisten
Categorie C € 150,- : alle andere (zorg)professionals

Deelname is gratis voor (N.B. vooraf aanmelden is wel noodzakelijk):
Categorie D: AIOS van het Consortium Psychiatrie Noord-Nederland
Categorie E: medewerkers (uitgezonderd psychiaters en psychologen) van het Universitair Centrum Psychiatrie

U kunt online (via IDEAL of credit card) betalen. UMCG-medewerkers kunnen ook via kostenplaats betalen.
 

Inschrijving

De inschrijving voor dit symposium is gesloten, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van dit symposium? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postacademisch Onderwijs
(t) 050-3611402 (e) Contact

Bekijk ook het uitgebreide programma.