Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Therapeutisch Instrument voor Apraxie van Spraak (TIAS)

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 09 april 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De cursus op 9 april 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app. De TIAS-methodiek begeleidt u als logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied.

Doelgroep

Logopedisten en klinisch linguïsten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij voorkeur heeft u de cursus Diagnostisch Instrument voor Apraxie van Spraak (DIAS) al gevolgd.

Doel

Na afloop van deze cursus bent u bekend met de theoretische uitgangspunten van therapie bij spraakapraxie en weet u hoe u het TIAS gebruikt in de klinische praktijk.

Programma

Programma

De cursus bestaat uit drie onderdelen:
- Theoretische uitgangspunten van het TIAS
- Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase (diagnostische fase, oriëntatiefase, oefenfase, automatiseringsfase en transferfase)
- Praktisch oefenen met het TIAS

De theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie worden als bekend verondersteld. Heeft u deze kennis nog niet, dan adviseren wij u eerst de cursus DIAS te volgen.

Naast interactieve presentaties leert u stapsgewijs praktische vaardigheden met behulp van audio- en videomateriaal. Ook zijn er oefeningen aan de hand van casussen uit de klinische praktijk.

Datum
Donderdag 9 april 2020 09.30-17.00 uur

Locatie
UMCG Centrum voor Revalidatie
Locatie Beatrixoord
Dilgtweg 5, Haren

Docent

Judith Feiken
Tanja Nutbroek
Roelie Sijbinga
Allen logopedist en klinisch linguïst, UMCG Centrum voor Revalidatie

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd voor logopedisten en linguïsten.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 375,- per persoon.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Organisatorische vragen
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) Contact

Inhoudelijke vragen

UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
Drs. J.F. Feiken, logopedist
(e) Contact

De cursus op 9 april 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.