Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Test uw inter-persoonlijke gedragsstijlen volgens de Roos van Leary (ICL-R test)

Datum: Datum in overleg
Inschrijving: Gestart
Soort: Individueel
Algemeen

Welke gedragsstijl hanteert u in uw communicatie met anderen? Hoe vinden anderen dat u met hen communiceert? Merkt u wel eens dat u met sommige mensen als het ware 'vast' zit in de manier van onderling communiceren? Als u een van deze vragen herkent dan is de ICL-R test wellicht geschikt voor u. De test geeft antwoord op vragen over hoe u uw gedragsstijlen gebruikt in communicatie met anderen en welke andere gedragsstijlen u kunt inzetten.

Doelgroep

UMCG-medewerkers

Doel

Met behulp van de ICL-R test brengt u uw eigen inter-persoonlijke gedragsstijlen – zoals Timothy Leary deze heeft beschreven – in kaart, met als doel bewuster en effectiever te communiceren.

Studieinfo

Inhoud

U vult de ICL-R test (vragenlijst) zelf in en laat deze ook invullen door twee anderen. Vervolgens heeft u twee gesprekken met de (gecertificeerde) deskundige die uw vragenlijsten interpreteert. In het eerste gesprek worden de resultaten van de ICL-R test besproken en suggesties gedaan voor bij u passende alternatieve gedragsstijlen. In het tweede gesprek worden de door u opgedane ervaringen met alternatieve gedragsstijlen besproken en kunnen vervolgsuggesties worden gedaan.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze training kost € 260,- per persoon.

Inschrijving

Heeft u interesse in deze test? Neem dan contact op met het secretariaat voor het plannen van een intakegesprek:
(t) 050 361 3235 (e) Contact

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. M.J. (Marjan) van den Berg, opleidingsadviseur/trainer/coach
(t) 050 361 4445 (e) Contact

Dhr. J. (John) Wiering, senior stafadviseur
(t) 050 361 0102 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
(t) 050 361 3235 (e) Contact