Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Teachers as leaders

Het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap in het academisch onderwijs in het UMCG

Datum: Datum nog niet bekend
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In moderne curricula hebben docenten gedegen leiderschapsvaardigheden nodig om modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen ontwikkelen en te verzorgen en ook om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. In deze cursus ga je daarom aan de slag met het ontwikkelen en verbeteren van je vaardigheden op het gebied van onderwijskundig leiderschap. Je maakt kennis met toepasbare theorieën op het gebied van onderwijskundig leiderschap, die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Er is daarnaast veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers.

Voorbeelden van onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn ‘outputsturing', ‘groepsdynamiek’ en ‘verandermanagement’. De cursus richt zich op onderwijskundig leiderschap, maar de verworven kennis en vaardigheden zullen ook breder bruikbaar zijn.

Doelgroep

Alle docenten binnen de studies Geneeskunde, Tandheelkunde, Bewegingswetenschappen en Farmacie die een zekere mate van verantwoordelijkheid hebben in de organisatie, ontwikkeling, verandering en/of innovatie van het onderwijs. Deelnemers hoeven geen formele leidinggevende positie te hebben. Deelnemers zijn bijvoorbeeld blok- of semestercoördinatoren of examinatoren en/of hebben op een andere manier een zekere verantwoordelijkheid binnen het academisch onderwijs in het UMCG. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een BKO bezitten.

Doel

Na afloop van deze cursus:
• heb je meer inzicht in wat ‘leiderschap’ in de context van academisch onderwijs betekent
• heb je een breed overzicht van de verschillende aspecten van leiderschap
• ben je je bewust van het speelveld waarin je je beweegt en de complexiteit en dynamiek van de omgeving
• heb je inzicht in jouw eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen op het gebied van leiderschap.
• heb je inzicht in de theorieën en modellen van onderwijskundig leiderschap verworven en begrijp je op welke manier deze toepasbaar zijn in de eigen onderwijspraktijk
• heb je voldoende handvatten om jouw onderwijskundig leiderschap verder te verbeteren

Programma

Programma

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek aspect van leiderschap. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen zijn outputsturing, groepsdynamiek en verandermanagement. Bijeenkomsten bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder besprekingen van praktijkcasussen, interactieve presentaties en praktische oefeningen. Tussen de sessies werk je aan opdrachten die verbonden zijn met het onderwerp uit de voorgaande en/of eerstvolgende bijeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld om het toepassen van de besproken theorieën in de praktijk, het doen van observaties, zelfreflectie of het lezen van literatuur. 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd.

Organisatie

Taakgroep Docentprofessionalisering, Onderwijsinstituut UMCG in samenwerking met PAOG, Wenckebach Instituut UMCG

Programmacommissie / Organisatiecommissie
Dr. Agnes Diemers, Programmaleider Docentprofessionalisering, Onderwijsinstituut en Wenckebach Instituut UMCG
Dr. Bas Geboers, Projectmedewerker CEDAR, Onderwijsinstituut UMCG
Prof. Dr. Debbie Jaarsma, Hoogleraar CEDAR, Onderwijsinstituut UMCG
Drs. Evelyn Schaafsma, Projectleider Onderwijsinnovatie, CEDAR, Onderwijsinstituut UMCG
Drs. Marian Tuinenga, senior consulent Wenckebach Instituut UMCG

Kosten & inschrijving

Kosten

De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Onderwijsinstituut UMCG
Taakgroep Docentprofessionalisering
(t) 050 361 6967 (e) Contact 

Voor overige vragen:
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
PAOG
(t) 050 3611402  (e) Contact

Bekijk hier het uitgebreide programma.