Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Symposium Levende donatie

UMCG Transplantatiegeneeskunde

Datum: 29 januari 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Symposium/congres
Algemeen

Jaarlijks verzorgt het UMCG Transplantatiecentrum een symposium over levende donatie (stamcel-, nier- en leverdonatie). De insteek van het symposium is uitwisseling van kennis en ervaringen, het bespreken van 'state of the art' onderwerpen en het onderzoeken van problemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van levende donatie.

Doelgroep

UMCG-medewerkers die werken met transplantatiepatiënten.

Doel

Na afloop van dit symposium ben je op de hoogte van actuele onderzoeksresultaten en de nieuwste technieken op het gebied van donatie en transplantatie.

Programma

Programma

13.45  Inloop
14.00  Opening door dagvoorzitter 
14.10  Stamceltransplantatie: de huidige ontwikkelingen
14.30  De zorg rondom stamceldonatie
14.55  Waarborging van kwaliteit binnen levende donatie
          - Sylvia Haan, stafadviseur kwaliteit Comprehensive Cancer Center
          - Rutger Groothuis, stafadviseur kwaliteit UMCG Transplantatiecentrum
15.40  Pauze
16.00  Paneldiscussie: donoren aan het woord
Donoren uit verschillende transplantatieprogramma’s (nier- , lever- en stamceltransplantatie) behandelen onder leiding van een talkhost diverse relevante thema’s rondom donatie
17.00  Afsluiting en borrel

Locatie

Ronde zaal, Onderwijscentrum UMCG

Accreditatie

Dit minisymposium is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Organisatie

Dit symposium wordt georganiseerd door het UMCG Transplantatiecentrum.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelnamekosten worden gefinancierd door het UMCG Transplantatiecentrum. Eventuele verletkosten komen ten laste van de afdeling.

Inschrijving

Dit symposium is geannuleerd, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van dit symposium? Stuur dan een e-mail naar: Contact

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7023 (e) Contact

Inhoudelijke vragen:
Rutger Groothuis, stafadviseur Onderwijs GTC
(e) Contact