Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Regioavond Perifeer Zenuwletsel

Datum: 10 december 2019
Inschrijving: Gestart
Soort: Refereeravond/klinische avond
Algemeen

Beschadiging van één of meerdere zenuwen kan verschillende oorzaken hebben. Diverse zorgverleners komen hierdoor met patiënten met plexus- of perifeer zenuwletsel in aanraking. Afhankelijk van onder andere de ernst en hoogte van het perifeer zenuwletsel is de mate van uitval en de beperkingen die patiënten ondervinden verschillend en kan de behandeling complex zijn. Een adequate behandeling kan een belangrijke bijdrage leveren in het uiteindelijke (functie)herstel. Deze regioavond zal gericht zijn op zenuwletsels van de bovenste extremiteit

Doelgroep

Medisch specialisten en AIOS uit het UMCG en uit de regio die in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met patiënten met perifeer zenuwletsel.

Doel

Na afloop van deze avond heeft u inzicht in:
- de verschillende typen zenuwletsel en prognose t.a.v. (natuurlijk) herstel
- de diagnostische mogelijkheden op het gebied van de klinische neurofysiologie
- indicaties voor chirurgische behandeling
- de behandelopties bij neuropathische pijn en de verschillende revalidatiegeneeskundige behandelaspecten.

Daarnaast heeft u handvatten voor de behandeling van deze letsels in uw dagelijkse praktijk en weet u op welk moment verwijzing naar de multi-specialistische Werkgroep Perifeer Zenuwletsel (WPZ) van meerwaarde kan zijn.

Programma

Programma

Gedurende de regioavond komen verschillende aspecten aan bod:
- Verschillende typen zenuwletsel & prognose t.a.v. herstel; de rol van EMG & zenuwecho
- Primaire en secundaire (zenuw)chirurgie
- Behandelmogelijkheden neuropatische pijn
- Conservatieve behandeling: 
     - Oefentherapie en spalkbehandeling. 
     - Algemene adviezen, prognostische factoren en rol van elektrostimulatie.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

Locatie
UMCG
Ontvangst: Ronde zaal
Programma:  Rode zaal
(intern UMCG-adres: Winkelstraat 1).

Sprekers

Dr. U. Beese, anesthesioloog, UMCG
Dr. J.W.J. Elting, klinisch neurofysioloog, UMCG
Dr. J.H.  van der Hoeven, klinisch neurofysioloog, UMCG
Drs. M. Koenis, AIOS revalidatie, UMCG
Drs. T.M.J. van der Laan, AIOS revalidatie, UMCG
Drs. M.F. Reinders, revalidatiearts, UMCG
Dr. M. Ruettermann, plastisch chirurg, UMCG
Drs. M.N. Smittenberg, plastisch chirurg, UMCG
Drs. A.E. van der Vegt, revalidatiearts, UMCG

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de ABAN.

Organisatie

Afdeling Revalidatie in samenwerking met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

Deze regioavond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van firma OIM.

Organisatiecommissie
Annelies van der Vegt, revalidatiearts
Christa Verver, cursusorganisator, Wenckebach Instituut

Programmacommissie
Jan Willem Elting, klinisch neurofysioloog
Han van der Hoeven, klinisch neurofysioloog
Mike Ruettermann, plastisch chirurg
Marije Smittenberg, plastisch chirurg
Mitzy Reinders, revalidatiearts

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze avond kost € 50,- voor medici en paramedici en € 30,- voor artsassistenten, inclusief de kosten voor koffie, thee, broodjes. U kunt online (via IDEAL of credit card) betalen. UMCG-medewerkers kunnen ook via kostenplaats betalen.

Inschrijving

U kunt zich tot 25 november 2019 inschrijven. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 25 november 2019. In dat geval worden administratiekosten (€ 10,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
UMCG Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3612755
(e) Contact

Meer informatie over het programma vindt u hier.