Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Prospectieve risicoanalyse

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 07 mei 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De cursus van 7 mei 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Het UMCG heeft de expertise, de middelen en de organisatie om patiënten te helpen die elders niet geholpen kunnen worden. Wij zijn er voor de echt ernstig zieke patiënten met meestal verschillende en/of uitzonderlijke aandoeningen. Dat dat risico’s met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Patiënten, toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden verwachten echter, dat we die risico’s beheersen, onder controle hebben. Risicobeheersing heeft niet als doel alle risico’s uit te bannen, maar ze optimaal te beheersen. Met beheersmaatregelen die in verhouding staan tot het risico. Optimaal beheerste risico’s zorgen voor een optimaal werkproces. Dat is beter voor de patiënt en beter voor ons.

Doelgroep

UMCG-ers die een risicoanalyse gaan begeleiden (zoals stafmedewerkers, verpleegkundigen, technici, inkopers, etc.)

Doel

Na afloop van deze training kunt u:
- doelen en werkwijze prospectieve risicoanalyse toelichten
- relatie met kwaliteitsmanagement benoemen
- valkuilen en voorzorgsmaatregelen beschrijven
- kennis van hulpmiddelen/ formats bezitten
- proces in stappen uitwerken
- risicoanalyse voorbereiden
- risicoanalyse inleiden en toelichten
- risicoanalyse in tabel vastleggen
- uitkomsten in een verslag weergeven
- proces evalueren en lering trekken (zelfreflectie)

Duur

De training bestaat uit drie blokken. Het eerste blok duurt drie uren, het tweede en derde blok duren elk twee uren.

Programma

Programma

De training bestaat uit training-on-the-job. Tijdens de training wordt u geholpen bij het zelfstandig uitvoeren van een risicoanalyse.

Praktijkopdracht blok 1: Opdrachtbespreking over het begeleiden van een risicoanalyse theorie en syllabi bestuderen
Blok 1: Voorbereiding op het uitwerken van een proces
- introductie, overzicht 
- methode
- proces uitwerken in stappen

Praktijkopdracht blok 2
: het proces uitwerken in deelstappen 
Blok 2: Voorbereiding op het begeleiden van een risicoanalyse
- terugkoppeling
- methode risicoanalyse
- organiseren, begeleiden, vastleggen

Praktijkopdracht blok 3
: een risicoanalyse begeleiden
Blok 3: evaluatie en afronding
- terugkoppeling
- verslaglegging
- ervaringen bespreken en uitwisselen

Lesdata
Wordt gecommuniceerd met deelnemers.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

Dhr. A.G. Geerts, 
risicomanager UMCG a.i.

Mw. S. Haan
stafadviseur UMC-staf, Patiëntenzorg

Accreditatie

Na afloop van het derde blok ontvangt u een bewijs van deelname met het aantal deskundigheidsbevorderende punten dat deze cursus oplevert.

Kosten & inschrijving

Toelating

U heeft (van de afdelingsleiding) een opdracht gekregen voor de uitvoering van een prospectieve risicoanalyse waarvan het onderwerp bekend is. Voor een eerste analyse is een verandering van werkwijze of het gebruik van een nieuw apparaat of een nieuwe techniek een geschikt onderwerp.

Kosten

Deelname aan deze training kost € 335,- per persoon.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
School of Nursing & Health 
(t) 050 36 10272 (e) Contact

De cursus van 7 mei 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.