Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Preoperatieve screening (POS)

Scholing voor anesthesiemedewerkers preoperatieve screening

Datum: 17 maart 2020
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In deze scholing leer je die competenties die je nodig hebt om goed te functioneren binnen de afdeling preoperatieve screening. Het accent ligt op kennis en methodiek. De theorie is een belangrijk onderdeel in het leerproces om competent te worden. Daarbij besteden we veel aandacht aan de systematische benadering van een beroepssituatie. Want kennis is onontbeerlijk, en door de systematische benadering krijgt dezelfde kennis meer betekenis. Kortom, door de nadruk te leggen op de systematische benadering van een situatie, krijg je handvatten om te kunnen blijven functioneren binnen een dynamische werkomgeving. Daarnaast worden kennistekorten inzichtelijk; dat stelt je in staat om je eigen leerproces te sturen, nu en in de toekomst.

Doelgroep

Anesthesiemedewerkers werkzaam binnen de preoperatieve screening die:

 • zelfstandig preoperatieve screening verrichten bij gezonde patiënten en patiënten met een lichte aandoening
 • onder indirecte supervisie van een anesthesioloog screening verrichten bij patiënten met meerdere en zwaardere systemische aandoeningen

Doel

Na afloop van deze scholing kun je:

 • op systematische wijze relevante gegevens verzamelen, interpreteren en en verwerken bij een patiënt waarbij een preoperatieve screening moet worden afgenomen en
 • patiënt en eventuele naasten voorlichten over de anesthesiologische zorg.

Duur

Deze scholing bestaat uit zes lesdagen een een introductiebijeenkomst.

Programma

Programma

Lesdata
17 maart
3 april
8 mei
29 mei
26 juni
11 september
2 oktober

Onderwerpen

 • Werkveld en methodiek
 • Anamnese en het verzamelen van gegevens
 • WGBO en informed consent
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Nuchterbeleid
 • Respiratie en beoordeling luchtweg
 • Circulatie
 • Inspanningstollerantie, ASA classificatie en triage
 • Lichamelijk onderzoek
 • Obese patiënt 
 • Verslaving en anesthesie
 • Geriatrische patiënt 
 • Kind en anesthesie
 • Farmacologie
 • Stolling 
 • Endocriene stoornis
 • Locoregionale technieken
 • Interpretatie en analyse

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze scholing kost € 2.525,- per persoon.
Exclusief het leerboek Anesthesiologie (Henis & van Dongen)

Inschrijving

Deelname is aan een minimum (8) en maximum (15) aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 3617013  (e) Contact