Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Praktijkopleider in de gezondheidszorg

Datum: 21 januari t/m 09 november 2021
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Vervolgopleiding
Algemeen

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs krijgt beroepspraktijkvorming meer en meer de nadruk. Met name bij de beroepsbegeleidende en duale leerweg hebben werkgevers hierbij een belangrijke taak. In ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen medewerkers steeds vaker een expliciete aanstelling of taak om leer- en opleidingstrajecten op te zetten en leerlingen, studenten of collega's te begeleiden. In deze opleiding leert u alle taken van een praktijkopleider uit te voeren. De opleiding is een verbreding en verdieping van de basiscursus werkbegeleiding en de vervolgmodules.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

• Praktijkopleiders en medewerkers die werkbegeleiders in de gezondheidszorg aansturen.
• Personen die stagiaires of leerlingen van verschillende (vervolg)opleidingen begeleiden en die een functie als praktijkopleider of regieverpleegkundige Onderwijs en Begeleiding ambiëren.

Doel

U leert in de opleiding de taak van praktijkopleider uit te voeren. Wat moet u kunnen als praktijkopleider:
• U gaat bewust en methodisch om met uw eigen leerproces en reflecteert hierop.
• U bereidt de stagiaire voor op de toekomstige beroepsuitoefening door onderwijs en coaching.
• U hebt een professionele begeleidingsattitude. U helpt de stagiair de doelstelling van de beroepsopleiding en het gewenste niveau te bereiken.
• U coacht de stagiaire en de werkbegeleider bij het proces leren-leren met als resultaat zelfsturing.
• U organiseert en coördineert het praktijkgedeelte van de opleiding.
• U schept voorwaarden voor een optimaal leerklimaat op de afdeling.
• U vertaalt problemen in de organisatie naar scholingsvragen en programma’s voor het bereiken van vooropgestelde doelen.
• U vertaalt vakinhoudelijke componenten naar concrete onderwijsleersituaties en begeleidingssituaties.
• U maakt een afrondende opdracht op het gebied van opleidingsontwikkeling gericht op innovatie en kwaliteit en presenteert dit.

Duur

De opleiding bestaat uit 13 lesdagen.

Studieinfo

Inhoud

Leren-leren en zelfgestuurd leren zijn kernbegrippen in de opleiding. Ze komen nadrukkelijk aan de orde en worden consequent verwerkt in de werkvormen en toetsing. Ook wordt er een relatie gelegd tussen de rol van de praktijkopleider, de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen. De competenties, zoals gesteld in het functieprofiel voor de functie van praktijkopleider, lopen als een rode draad door de opleiding. In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

• de praktijkopleider als professionele beroepsbeoefenaar;
• de STAR(R) gesprekstechniek in de praktijk;
• toetsen en beoordelen;
• generatie leren en intervisie;
• methodiek/didactiek van het begeleiden;
• communicatieve vaardigheden en coachen;
• de praktijkopleider in de organisatie;
• verandermanagement;
• innovatie en ontwikkeling.

Toetsing

Er zijn verschillende toetsingsmomenten gedurende de opleiding. Deze bestaan onder andere uit opdrachten, een assessment communicatieve vaardigheden, presentaties en een portfolio.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online Kwaliteitsregister.

Kosten & inschrijving

Toelating

U bent in het bezit van een diploma van één van de volgende opleidingen:
• Verpleegkunde (mbo of hbo)
• Welzijnszorg (mbo of hbo)
• Operatieassistent
• Anesthesiemedewerker
• Radiologisch laborant of MBRT.
Daarnaast bent u minimaal één jaar werkzaam in de zorg, heeft u onderwijs in uw takenpakket en beschikt u over faciliteiten om praktijkopdrachten uit te voeren. Als u de cursus ‘Werkbegeleiding’ van het Wenckebach Instituut heeft gevolgd is dat een pré. Het niveau van de opleiding is post-hbo.

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € 3.120,- per persoon, inclusief boeken. Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 3.120,- worden gefinancierd uit het Stagefonds.

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een minimum en een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 19 208 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.