Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opfriscursus stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten (voorheen niveau 5A/M)

Datum: 29 juni 2018
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Het doel van deze cursus is het opfrissen van de kennis die nodig is om zelfstandig de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling in de tandartspraktijk te kunnen beoordelen. Tevens wordt beoogd de kennis die de overheid stelt aan in bezit hebben en gebruiken van intrinsiek veilige röntgentoestellen te actualiseren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de in februari 2018 gewijzigde wetgeving en de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses.

Doelgroep

Tandartsen en orthodontisten.

Doel

Na afloop van deze cursus weet u

  • Zelfstandig de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling in de tandartspraktijk te beoordelen
  • De actuele eisen die de overheid stelt aan in bezit hebben en gebruiken van intrinsiek veilige röntgentoestellen. 

Programma

Programma

Het programma bestaat uit hoor- en werkcolleges, verzorgd aan de hand van een cursusboek.
13.00 Ontvangst en inschrijving
13.30 Opening
13.35 Algemene regelgeving. Toezicht houden. Stralingsbescherming in de praktijk
15.00 Pauze
15.30 Ervaringen en dilemma’s uit de tandartspraktijk
16.30 Analyse risico’s – dosisberekeningen. Oefening dosisberekening
17.30 Afsluiting

Locatie
Onderwijscentrum UMCG
Ontvangst en programma: T4.103

Voorbereiding
U ontvangt ongeveer een week van tevoren het cursusboek. Wij raden u aan in ieder geval de betreffende hoofdstukken voorafgaand aan de cursus door te nemen. Wilt u een eenvoudige rekenmachine meenemen naar de cursus?

Nog geen diploma Toezichthouder Stralingsbescherming Tandheelkunde (basisniveau)voorheen niveau 5A/M?
Beschikt u nog niet over het diploma om als ‘Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau)’ te kunnen fungeren, kunt op 6 juli 2018, om 10.30 uur het daarvoor bedoelde examen afleggen. Tot februari 2018 stond dit examen bekend als het Niveau 5A/M examen. Voorafgaand aan het examen bestaat vanaf 9.30 uur de mogelijkheid vragen te stellen over de examenstof. Om mee te doen aan het examen dient u aanwezig geweest te zijn bij de opfriscursus.

Opfriscursus afsluiten met een examen?
Indien u nog meer uit uw opfriscursus wilt halen kunt u er ook voor kiezen de opfriscursus af te sluiten met bovengenoemd examen.

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de KRT. U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze opfriscursus kost € 375,- per persoon (inclusief koffie, thee en cursusboek).
De kosten voor het examen bedragen € 150,- (geen BTW verschuldigd), inschrijving hiervoor verloopt via de afdeling Straling van de RuG.

Inschrijving

U kunt zich tot 19 juni 2018 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing.
Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 19 juni 2018.  In dat geval worden administratiekosten (€ 50 ,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3610003 (e) Contact 
of
Karin Wolthuis, cursusorganisator
(t) 050-3613307 (e) Contact