Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Operatieassistent

Datum: 02 september 2019 t/m 31 augustus 2022
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Beroepsopleiding
Algemeen

Een operatie is een teamprestatie. Als operatieassistent maak je deel uit van dat team. Je voert medisch-ondersteunende handelingen uit. Je kunt drie verschillende functies hebben: je bent omloop, je instrumenteert of je assisteert. Het vak vergt veel kennis van verschillende specialismen, zoals Algemene chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Urologie en KNO en de daarbij behorende operatietechnieken. Je maakt kennis met allerlei operatietechnieken. Een mooi beroep op het snijvlak van techniek en zorg.

Doel

De beroepsroute leidt je op tot operatieassistent. Na afloop van de beroepsroute beschik je over de kwalificaties zoals die zijn vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Duur

De beroepsroute duurt twee en een half jaar. Je volgt zelfsturend een praktijkroute afgewisseld met theoriedagen aan de hand van professionele beroepsactiviteiten (Epa's).

De theoretische opleiding wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. De praktijkopleiding krijg je binnen het operatiecentrum waar je werkzaam bent.

Studieinfo

Inhoud

De beroepsroute duurt twee en een half jaar. Je combineert  leren en werken. Je kunt de beroepsroute daarom uitsluitend volgen als je in dienst bent van een ziekenhuis en daar bent aangesteld als student-operatieassistent.

Kenmerken van de beroepsroute operatieassistent
Je kunt de beroepsroute uitsluitend doen als je in dienst bent van een ziekenhuis en daar bent aangesteld als student-operatieassistent. Je volgt zelfsturend een praktijkroute aan de hand van professionele beroepsactiviteiten (Epa's). Deze Epa’s kunnen  in 2,5 jaar worden behaald.
De praktijkbegeleider, de werkbegeleider en de docent structureren, coachen en ondersteunen je in het leerproces. Van jou als student wordt een actieve rol verwacht.

De locaties waar je gaat werken aan de EPA’s
Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, waar bijvoorbeeld lesbijeenkomsten en vaardigheidstrainingen door onder andere artsen en collega’s uit de praktijk worden verzorgd.
Het OKC, operatiekamercomplex, van het ziekenhuis of de samenwerkende ziekenhuizen waarvoor je bent geselecteerd om de beroepsroute te volgen.

Wil je meer weten over de beroepsroute, het werken met EPA’s, welke tools er zijn om de voortgang van de beroepsroute te monitoren en op welke wijze je kennis en vaardigheden kunt opdoen? Kijk dan op de website van Zorg voor het Noorden.

Toetsing


Erkenning

De beroepsroute Operatieassistent is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Je komt in aanmerking voor een diploma met CZO erkenning als je alle Epa's hebt behaald.

Kosten & inschrijving

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan de beroepsroute moet je aangenomen zijn als student operatieassistent.
Daarnaast moet je beschikken over:
•  een HAVO-diploma (bij voorkeur profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) of
•  een MBO-diploma niveau 4 of
•  een diploma van een opleiding Verpleegkunde.
Wanneer je wel het juiste opleidingsniveau bezit maar te lang uit het leerproces bent geweest of niet het juiste profiel hebt, biedt het Wenckebach Instituut je een aantal voorbereidende leerprogramma’s aan:
•  Anatomie en fysiologie
•  Natuur- en scheikunde
•  Rekenen in de gezondheidszorg

Kosten

Deelname aan de opleiding kost
€ 22.510,- voor de driejarige opleiding
€ 18.100,- voor de tweeënhalfjarige opleiding (instroom verpleegkundigen)
De kosten worden in de regel betaald door het ziekenhuis waar je werkt.  

Inschrijving

LET OP: Je moet eerst solliciteren naar de functie van leerling operatieassistent. Als je bent aangenomen kun je je inschrijven voor deze opleiding.

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over ons onderwijs
Onderwijs is volgende het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

Solliciteren
Wil je bij het UMCG solliciteren naar de functie van operatieassistent, houd dan de vacatures in de gaten. Twee keer per jaar vindt er werving plaats. De vacatures vind je op www.werken.umcg.nl onder paramedisch personeel en www.noorderlink.nl. Gedurende de opleiding ontvang je een salaris dat wordt vastgesteld aan de hand van je vooropleiding en werkervaring.

Meer informatie over de beroepsroute operatieassistent vind je in dit filmpje en op de website van Zorg voor het Noorden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

YouChooze

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Ziekenhuisopleidingen in Nederland (CZO)

Studiegids 2019-2020