Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Operatieassistent

Datum: 02 september 2019 t/m 31 augustus 2022
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Beroepsopleiding
Algemeen

Een operatie is een teamprestatie. Als operatieassistent maak je deel uit van dat team. Je voert medisch-ondersteunende handelingen uit. Je kunt drie verschillende functies hebben: je bent omloop, je instrumenteert of je assisteert. Je zorgt dat de operatiekamer bedrijfsklaar is. Je assisteert de chirurg en bedient medische apparatuur. Je bent als het goed is de chirurg telkens een stapje voor. Het vak vergt dan ook veel kennis van verschillende specialismen, zoals Algemene chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Urologie en KNO en de daarbij behorende operatietechnieken. 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doel

De opleiding leidt je op tot operatieassistent. Na afloop van de opleiding beschik je over de kwalificaties zoals die zijn vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Duur

De opleiding duurt twee jaar en tien maanden en bestaat uit theoriedagen afgewisseld met praktijkdagen. Je kunt in aanmerking komen voor een verkorte route. Dit is afhankelijk van je vooropleiding.

De theoretische opleiding wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut. De praktijkopleiding krijg je binnen het operatiecentrum waar je werkzaam bent.

Studieinfo

Inhoud

De opleiding tot operatieassistent duurt twee jaar en tien maanden. Je combineert  leren en werken. Je kunt de opleiding daarom uitsluitend doen als je in dienst bent van een ziekenhuis en daar bent aangesteld als leerling-operatieassistent.

Een deel van je opleiding binnen het Wenckebach Instituut volg je samen met de deelnemers aan de opleiding tot anesthesiemedewerker. Zij zijn ook in de operatiekamer je directe collega’s.

Het eerste jaar volg je de eerste maanden een theorieprogramma. Daarna ga je de praktijk in. Je loopt dan een aantal weken stage op een verpleegafdeling en op de operatieafdeling in je eigen ziekenhuis. Na afloop van het tweede semester loop je opnieuw stage. Vanaf het tweede jaar ben je gemiddeld vier dagen per week aan het werk in je eigen ziekenhuis en volg je een dag per week het onderwijs bij het Wenckebach Instituut.

De opleiding is dus een combinatie van theorie en praktijk. Je maakt kennis met allerlei operatietechnieken. Je leert per operatietechniek wat de chirurg nodig heeft en hoe de OK moet zijn ingericht. Je leert anticiperen, vooruitkijken, plannen. En je leert hoe je je patiënt observeert en waar je bij specifieke ingrepen extra op moet letten. Vooraf bepaal je wat er moet gebeuren in de voorbereiding, hoe je de patiënt opvangt en hoe je de OK-omgeving opbouwt. En je leert checken, checken en dubbelchecken. Er mag niets fout gaan.

Het onderwijs vindt plaats in het Onderwijscentrum en in het Skills Center van het UMCG.  Je leert  de theorie rond een bepaalde ingreep. Omdat het skillscenter over enkele complete OK-ruimtes beschikt, kun je veel handelingen ook werkelijk oefenen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een casus. Aan de hand hiervan oefen je vaardigheden zoals het bedrijfsklaarmaken van de OK, het in elkaar zetten van de benodigde apparatuur, het positioneren van de patiënt en aantrekken van een steriele jas en handschoenen.

Verbinding met de praktijk
Behendigheid is belangrijk voor een operatieassistent. In je praktijk oefen je vaardigheden voor het omlopen, instrumenteren en assisteren. Je werkbegeleider begeleidt je daarbij.

Een goede verbinding tussen dat wat je leert binnen het Wenckebach Instituut en in je praktijk is belangrijk. Om deze verbinding te bevorderen hou je onder ander een portfolio bij. Je houdt hierin je voortgang bij aan de hand vaneen werkplan met leerdoelen en evaluaties. Ook voer je praktijkopdrachten uit die je bespreekt met je werkbegeleider. Tenslotte voer je proeves van bekwaamheid uit waarop je feedback krijgt van zowel een werkbegeleider en een kerndocent.

Toetsing

Tijdens je opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:
• Kennis- en vaardigheidstoetsen
• Voortgangsgesprekken met je begeleider
• Proeve van bekwaamheid tijdens het tweede en derde jaar
• Praktijkbeoordeling

Erkenning

De beroepsopleiding Operatieassistent is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Kosten & inschrijving

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je aangenomen zijn als leerling operatieassistent.
Daarnaast moet je beschikken over:
•  een HAVO-diploma (bij voorkeur profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) of
•  een MBO-diploma niveau 4 of
•  een diploma van een opleiding Verpleegkunde.
Wanneer je wel het juiste opleidingsniveau bezit maar te lang uit het leerproces bent geweest of niet het juiste profiel hebt, biedt het Wenckebach Instituut je een aantal voorbereidende leerprogramma’s aan:
•  Anatomie en fysiologie
•  Natuur- en scheikunde
•  Rekenen in de gezondheidszorg

Vrijstelling? Regel dit vóór inschrijving!
Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling. Je vrijstelling dient geregeld te zijn vóórdat je je inschrijft.

Kosten

Deelname aan de opleiding kost
€ 22.510,- voor de driejarige opleiding
€ 18.100,- voor de tweeënhalfjarige opleiding (instroom verpleegkundigen)
De kosten worden in de regel betaald door het ziekenhuis waar je werkt.  

Inschrijving

LET OP: Je moet eerst solliciteren naar de functie van leerling operatieassistent. Als je bent aangenomen kun je je inschrijven voor deze opleiding.

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over ons onderwijs
Onderwijs is volgende het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

Solliciteren
Wil je bij het UMCG solliciteren naar de functie van operatieassistent, houd dan de vacatures in de gaten. Twee keer per jaar vindt er werving plaats. De vacatures vind je op www.werken.umcg.nl onder paramedisch personeel en www.noorderlink.nl. Gedurende de opleiding ontvang je een salaris dat wordt vastgesteld aan de hand van je vooropleiding en werkervaring.

Op YouTube vind je een filmpje van Reinder, operatieassistent. Hij vertelt over zijn werk in het UMCG. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

YouChooze

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Ziekenhuisopleidingen in Nederland (CZO)

Studiegids 2019-2020