Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Normkennis ISO 9001:2015

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 26 maart 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Het UMCG kwaliteitssysteem is gebaseerd op de internationale ISO 9001 norm. De norm stelt eisen aan het kwaliteitssysteem en de manier waarop het UMCG met het kwaliteitsbeleid omgaat. Via certificering  kan  het UMCG aantonen dat ze voldoet aan de eisen die de norm stelt.

Doelgroep

Medewerkers in het UMCG

Doel

Tijdens deze ééndaagse training komen diverse belangrijke onderwerpen van de norm aan bod. Een insteek hierbij is steeds “hoe” de eisen uit de norm moeten worden geïnterpreteerd.
Na deze training bent u in staat om de ISO-norm op de juiste manier te vertalen naar uw eigen kwaliteitssysteem.

Duur

Deze eendaagse training duurt van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Programma

Programma

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Organisatie

De training wordt verzorgd door Kerteza Training en Opleiding.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze training kost € 375,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers wordt deelname gefinancierd vanuit het Centrale Opleidingsbudget UMC-Staf Kwaliteit (niet ten laste van de afdeling). Bij niet verschijnen worden de kosten doorberekend aan de afdeling.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Centrale Intake
(t) 050 36 10272 (e) Contact

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.