Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Masterclass NEN-EN-ISO 15189: 2012

De norm verklaard

Datum: Najaar 2020
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Tijdens deze masterclass vergroot en verdiept u uw kennis van deze norm. Wat is NEN-EN-ISO 15189: 2012? Welke eisen staan hierin? Deze en andere vragen worden behandeld tijdens de tweedaagse masterclass.

Doelgroep

Medewerkers medische laboratoria UMCG

Doel

Na afloop van deze masterclass:

• bent u bekend met de visie en het toepassingsgebied van de norm NEN-EN-ISO 15189: 2012
• bent u op de hoogte van de eisen die NEN-EN-ISO 15189: 2012 stelt
• kunt u de normelementen uit de NEN-EN-ISO 15189: 2012 op een correcte wijze interpreteren
• bent u in staat om de juiste keuzes te maken in de vertaling van de norm naar uw eigen organisatie
• hebt u kennis genomen van werkbare voorbeelden voor de implementatie van de normelementen
• is de relatie met andere normen bekend, zoals ISO 9001, ISO 17025
• is de relatie tussen de NEN-EN-ISO 15189: 2012 en relevante wet- en regelgeving bekend
• bent u vanuit de discussie tijdens de masterclass bekend met een aantal voorbeelden voor verbetering van processen en bewaking daarvan

Duur

De masterclass duurt twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Programma

Programma

Lesdata
Meer informatie over de lesdata volgt.

Programma
Onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen:
- Interpretatie, doel en opbouw van de NEN-EN-ISO 15189
- Correctief verbeteren  
- Procesbewaking en indicatoren
- Preventief verbeteren
De werkvormen verschillen, maar zijn vooral interactief. Door middel van presentatie, oefeningen en discussie maakt u zich de stof goed eigen. Deze training is niet alleen gericht op kennis, maar ook op de interpretatie van deze kennis in uw eigen praktijk.

Organisatie

De training wordt gegeven door de NEN en Kerteza Training en Opleiding.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelnamekosten ad € 995,- per persoon worden gefinancierd door UMC Staf. Bij niet verschijnen worden de kosten doorberekend aan de afdeling.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Centrale Intake
(t) 050 36 10272 (e) Contact