Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klinisch redeneren

binnen jouw organisatie of afdeling?

Datum: Meerdere data
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Klinisch redeneren helpt je op gestructureerde wijze verpleegkundige gegevens te verzamelen en te ordenen. Om zo te komen tot een verpleegkundige diagnose en uiteindelijk de juiste vervolgstappen in het verpleegkundig proces.

Wanneer klinisch redeneren?
Het moment dat je klinisch redeneren en de daaraan gekoppelde redeneerhulpen gebruikt in de praktijk is met name tijdens de uitvoering van de zorg. Daarnaast ook op andere momenten zoals rapportage, patiëntenbespreking of -overdracht, artsenvisite en multidisciplinair overleg.

Doelgroep

Verpleegkundigen, seniorverpleegkundigen en regieverpleegkundigen.

Duur

De training bestaat uit een dagdeel.

Programma

Programma

Klinisch redeneren vergt een omslag in het denkpatroon. Van verpleegkundigen, maar ook van de andere, samenwerkende zorgprofessionals. Graag kijken we dan ook samen naar de beste manier om deze omslag bij jouw organisatie of afdeling te kunnen maken. We hebben inmiddels goede ervaring met een drietrapsraket waarin de verschillende zorgprofessionals een rol hebben.

Training | 1 dagdeel | alle zorgprofessionals
Tijdens de training leer je klinische problemen systematisch te verwoorden, analyseren en een passende actie hierop te ondernemen. Je maakt hierbij gebruik van de methode van Bakker en Heycop ten Ham. Eigen observaties en interpretatie kun je koppelen aan de medische kennis. Je leert de verschillende redeneerhulpen en methodieken zoals de SBAR en de EWS te gebruiken. De training bestaat uit een digitale voorbereiding en een bijeenkomst waarin je klinisch redereneren en de redeneerhulpen oefent met casuïstiek. Casuïstiek die representatief is voor je eigen organisatie of afdeling.

Train the trainer | 1 dagdeel extra | sleutelfiguren
Om de theorie van het klinisch redeneren toe te passen in de beroepspraktijk, is het belangrijk op elke afdeling een aantal ‘sleutelfiguren’ te hebben. Ze zijn hiermee de belangrijke schakel van weten naar doen. Tijdens een tweede dagdeel krijgen sleutelfiguren didactische tools aangereikt om binnen de eigen afdeling gestalte te geven aan Klinisch redeneren. Zodat ze collega’s kunnen begeleiden en coachen in dit proces.

Begeleiding bij implementatie | naar behoefte
Naast de scholing bieden wij begeleiding op de werkvloer om het klinisch redeneren op gestructureerde wijze te implementeren binnen de organisatie of afdeling (de borging). Een van onze trainers kan op de afdeling het integratieproces begeleiden en coachen.

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent UMCG-medewerker.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de opzet en duur van het programma. Na het intakegesprek ontvang je een programma op maat inclusief offerte.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Klinisch redeneren ook binnen jouw organisatie of afdeling? Ronald Brand gaat graag met je in gesprek over hoe je dat kunt bereiken. Jouw vraag en jouw organisatie of afdeling staan hierin centraal.
 
(t) 050 - 361 70 13 (e) Contact

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.