Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ketenzorg rondom donatie en transplantatie bij volwassenen

Nascholingsprogramma ICV

Datum: 14 maart 2018
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Als IC-verpleegkundige krijg je te maken met donatie- en transplantatiepatiënten. Maar waar moet je nu specifiek op letten? Wat zijn de verschillen maar ook de overeenkomsten tussen de verschillende orgaantransplantaties? Hoe bewaak je de patiënt nu specifiek op mogelijke complicaties? Deze nascholing geeft op deze vragen een antwoord, onder andere door het volgen van de ketenzorg rondom donatie en transplantatie.

Doelgroep

Je bent als IC-verpleegkundige werkzaam op een intensive care afdeling waarbij je verantwoordelijk bent voor de uitvoering van zorg voor de patiënt die voor donatie in aanmerking komt en/of de patiënt die getransplanteerd is of gaat worden.

Doel

Na afloop van deze module:

  • Kun je adequate zorg verlenen op basis van de laatste inzichten en bestaande protocollen. 
  • Kun je de patiënt zo bewaken dat je veranderingen in zijn gezondheidstoestand tijdig herkent. Je kunt daarbij klinische problemen analyseren, verwoorden en beredeneren welk aanvullend onderzoek nodig is om een gefundeerd medisch beleid te kunnen formuleren. 
  • Kun je bevindingen omzetten naar (preventief) handelen en (on)gewenst klinisch verloop verwoorden op zowel korte als lange termijn.
  • Ben je je bewust van de zorgketen rondom donatie en transplantatie. Je kent het traject dat de donor, het orgaan en de ontvanger doorlopen en begrijpt welke keuzes hierin zijn of worden gemaakt.

Programma

Programma

Deze module behandelt verschillende onderwerpen die te maken hebben met de ketenzorg rondom transplantatie en donatie bij volwassenen. Een globale indeling van de dag:
• Het proces voor transplantatie (presentatie)
• Het stellen van de donatievraag (presentatie)
• Technieken om periode van orgaanfalen te overbruggen tot aan transplantatie (presentatie)
• Revalidatietraject na transplantatie (presentatie)

De meeste tijd besteden we echter aan het klinisch redeneren. Hierbij maken we de vertaalslag van theorie naar praktijk. Met behulp van opdrachten ga je samen met andere deelnemers beredeneren welke zorg een donatie- en transplantatiepatiënt nodig heeft en welke complicaties je kunt verwachten op korte en lange termijn.

Accreditatie

De modules zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal punten vindt u in het online register. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze module kost € 145,- per persoon.

UMCG-medewerkers
Voor UMCG-medewerkers geldt dat de kosten voor deze module gefinancierd worden vanuit het Centraal Opleidingsbudget.

Inschrijving

Deelname is aan een minimum (10) en een maximum aantal gebonden (15), inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De module vindt alleen doorgang als het minimum aantal deelnemers bereikt is.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 36 17013 (e) Contact