Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Goed Gestemd Ouder Worden … DAT KAN

Datum: 19 april 2018
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Een op de drie ouderen kampt met depressieve (somberheid) en angstklachten en veel ouderen denken dat deze klachten nu eenmaal horen bij het ouder worden. Dat is zeker niet het geval. Depressieve en angstklachten beïnvloeden in ernstige mate negatief de kwaliteit van leven. Bovendien kunnen de klachten een voorbode zijn van een volwaardige depressie of angststoornis. Reden genoeg dus om 'er op tijd bij te zijn'. Echter, het herkennen van stemmingsproblematiek is lastig, niet alleen voor de oudere zelf, maar ook voor diens naasten en voor zorgverleners. Gelukkig zijn hier diverse hulpmiddelen voor. 

Op het herkennen van somberheid of angst volgt 'erkennen' en dat is een vereiste om actief en gemotiveerd aan de slag te gaan om de stemming te verbeteren. Er bestaan verschillende methoden die effectief zijn gebleken bij het verminderen van depressieve en angstklachten. In deze cursus voor zorgverleners komt een aantal van deze methoden aan bod.

Doelgroep

Praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers, thuiszorg- en wijkverpleegkundigen.

Doel

Na afloop van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van oorzaken van stemmingsproblematiek bij ouderen.
  • bent u in staat om stemmingsproblematiek te herkennen en te helpen erkennen.
  • heeft u kennisgemaakt met de drie interventies die in GGOW beschreven worden: Cognitieve Gedragstherapie, de probleem-oplos-techniek “PST” en de Reminiscentie techniek “Dierbare Herinneringen”.
  • bent u in staat om bij de drie genoemde interventies een adequate, positieve, stimulerende en motiverende begeleiding te verschaffen. 

Duur

Deze cursus bestaat uit drie dagen.

Programma

Programma

In deze driedaagse training worden drie effectieve stemmingsverbeterende methoden besproken en geoefend: Cognitieve Gedragstherapie, de probleem-oplos-techniek “PST” en de Reminiscentie techniek “Dierbare Herinneringen”. Ook wordt aandacht besteed aan het herkennen van somberheid en angst, het de oudere helpen erkennen van de problematiek en het begeleiden van de oudere bij het oppakken van een stemmingsverbeterende methode. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het werk- en begeleidersboek Goed Gestemd Ouder Worden (GGOW).

Donderdag 19 april 2018 
Locatie: lokaal 6
09.15 Ontvangst en inschrijving
09.30 Ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.30 Middagprogramma

Vrijdag 20 april 2018
Locatie: lokaal 6
09.30 Ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.30 Middagprogramma

Vrijdag 1 juni 2018
Locatie: lokaal W2.260
09.30 Start terugkomdag
14.30 Afsluiting terugkomdag

Bekijk ook het uitgebreide programma.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

Dr. P.J. (Nelleke) van ’t Veer-Tazelaar, psychologe, verpleegkundige.

Erkenning

U ontvangt na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Organisatie

Wenckebach Instituut UMCG, Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer - Tazelaar.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 595,- per persoon.
Inclusief koffie, thee, lunch en cursusboeken.

Inschrijving

Deze cursus is geannuleerd, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van deze cursus? Stuur dan een e-mail naar: Contact

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3610265 (e) Contact

Inhoudelijke vragen:
Dr. B. (Barth) Oeseburg, opleidingscoördinator/ onderzoeker
(t) 050 361 5157 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. R. (Roelina) Stuivenberg, medewerker planning & organisatie
(t) 050 361 0265 (e) Contact