Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Ethiek in de chronische- en ouderenzorg

Wie heeft de regie?

Datum: Datum nog niet bekend
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In de zorg zijn we geneigd naar onze cliënten te kijken in termen van zorgbehoefte. Vaak staat daarbij de medisch inhoudelijke context centraal. We leren zorgrisico’s inschatten en technisch de juiste zorg te leveren. Maar in een steeds complexer wordend zorglandschap lopen we steeds vaker tegen lastige situaties aan, waarin we worstelen met de vraag wat goede zorg is. Meestal is het niet de medisch-technische kant van het werk die het ons lastig maakt. Veel vaker gaat het om botsende belangen, afwijkende verwachtingen of lastige ethische keuzes waarin cliënt of patiënt, zorgverleners, familie en andere betrokkenen langs elkaar heen bewegen. Goede zorg aan ouderen en chronisch zieken betekent bewustwording van normatieve verwachtingen die iedere zorgverlener en iedere zorgbehoevende heeft. In deze cursus krijgt het herkennen van en (aanzetten tot) bewegen binnen deze normatieve structuur concreet gestalte.

Doelgroep

(Para) medici, verpleegkundigen, leidinggevenden en verzorgenden

Doel

Na afloop van deze cursus: 

 • kunt u benoemen welke morele vragen spelen in de zorg voor ouderen of mensen met een chronische aandoening
 • bent u in staat om een casus in een moreel beraad te bespreken
 • hebt u een moreel probleem op de werkvloer besproken
 • hebt u kennis verdiept over
  - zelfbeschikking,
  - rol en verantwoordelijkheid van anderen,
  - de identiteit van mensen met cognitieve stoornissen

Duur

Vier dagdelen (09.00-13.00 uur)

Programma

Programma

Het programma bestaat uit vier dagdelen (09.00-13.00 uur).

Dag 1 - Ethiek op de werkvloer
Iedereen heeft morele intuïties, ideeën bij wat er echt toe doet en die een belangrijke invloed hebben op de manier waarop wij werken en in het leven staan. Als we het er over hebben blijken deze morele intuïties vaak vaag en abstract. Nog vaker blijven ze echter geheel onuitgesproken. Door middel van korte onderwijsleergesprekken worden de deelnemers ingeleid in ethiek als systematische reflectie op deze morele intuïties. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een moreel beraad: 'een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over een morele vraag naar aanleiding van een concrete ervaring'.

Dag 2 - Identiteit als ingang voor passende zorg
Hoe je in het leven staat bepaalt in hoge mate hoe je zorg ervaart. Wat voor de een passend en gewenst is, is voor de ander een schrikbeeld. Om tot goede en passende zorg te komen, zeker in langlopende zorgtrajecten, is het daarom belangrijk om te begrijpen wie je patiënt of cliënt is. Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we hoe mensen taal en verhalen gebruiken om hun identiteit vorm te geven en welke aanknopingspunten dat oplevert voor de zorgverlener.

Dag 3 - Het verhaal van de patiënt
Bij ouderen en chronisch zieken hebben we te maken met mensen van wie de identiteit lijkt te schuiven. Van onafhankelijke mensen naar zorgbehoevenden. Dit kan zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau spelen en heeft gevolgen voor de autonomie van de patiënt, de rol van naasten en familie maar ook voor de rol van de zorgverlener. Tijdens deze bijeenkomst oefenen we met het onderzoeken van identiteit door de zorgverlener, onder meer aan de hand van de verhalen van patiënten en naasten zelf (zie www.pratenovergezondheid.nl).

Dag 4 - Integratie
Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden wordt nuttiger én aangenamer wanneer je er ook daadwerkelijk iets mee kan in je eigen werk. Tijdens deze laatste bijeenkomst blikken we terug op hoe deelnemers het geleerde in de eigen praktijk hebben gebracht. Daarbij kijken we naar wat succesvol was, maar ook naar waar extra aandacht voor nodig is. Deelnemers geven voorafgaand aan de bijeenkomst aan waar de behoeften liggen, het programma zal aan de hand daarvan worden vormgegeven.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

Drs. J. de Jeu, medisch ethicus en trainer, UMCG

Accreditatie

U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Organisatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 495,- per persoon.


Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Postgraduate School of Medicine
(t) 050 36 13558 (e) Contact 


Wilt u deze cursus plannen voor uw afdeling? Neem dan gerust contact op voor een intake en een offerte.