Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ellis & Young

Module 1: Basis voor diagnostiek en therapie bij afasie

Datum: 10 oktober 2019
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In deze cursus leert en oefent u hoe u op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leert u hoe u de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De totale cursus bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.
1. Basis voor diagnostiek en therapie bij afasie
2. Auditief taalbegrip en de mondelinge taalproductie
3. Lezen (alexie) en Schrijven (agrafie)

Module 1 richt zich op logopedisten die af en toe afasiepatiënten behandelen, en voor uitgebreide diagnostiek naar elders verwijzen. Daarnaast is module 1 de basis voor module 2 en 3. Modules 2 en 3 richt zich op logopedisten die zich meer willen specialiseren in het diagnosticeren en behandelen van afasiepatiënten. Module 2 behandelt heel specifiek het auditief begrip en de mondelinge productie, module 3 het lezen en het schrijven.

Doelgroep

Logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Doel


Programma

Programma

De docenten ondersteunen hun interactieve presentaties door een heldere powerpoint, handouts en audio- en videomateriaal. De zelfstudieopdrachten zijn hierin verweven. Praktische vaardigheden leert u stapsgewijs aan, door het doen van opdrachten en aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk.

Diagnostiek
- Taalverwerkingsmodel op klank- en woordniveau van Ellis & Young.
- Linguïstisch georiënteerde diagnostiek

Therapie
- Herstelmechanismen van het brein
- Therapeutische benaderingswijzen
- Opstellen therapieplan

Doel
Na afloop van deze cursus heeft u kennis opgedaan over linguïstiek en de vertaalslag ervan naar de praktijk, zowel naar de diagnostiek als de therapie.

Locatie
UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord 
Dilgtweg 5 te Haren

Docent

Judith Feiken
Anna Hüttmann
Beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

Accreditatie

Elke module is geaccrediteerd met 10 punten voor logopedisten en linguïsten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze module kost € 295,- per persoon.

Inschrijving

Deze cursus is volgeboekt, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van deze cursus? Gebruik dan de knop 'Zet me op de wachtlijst'.Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Organisatorische vragen
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) Contact

Inhoudelijke vragen
UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
Drs. J.F. Feiken, logopedist
(e) Contact